Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd. De openbare ruimte richt de gemeente opnieuw in.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

De bodem in Gouda zakt. Dat betekent dat er steeds minder ruimte is tussen het grondwaterpeil en de oppervlakte. Door het zakken van de bodem is er nog maar 20 cm of minder tussen de straat en het water. Dit is gemeten in 2019. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast.

werkgebied ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan

Werkgebied ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan

De ophoging biedt ook de mogelijkheid om de inrichting opnieuw te bekijken. Zo brengen we de toegestane snelheid op de weg van 50 km/u naar 30 km/u. Asfalt vervangen we door straatstenen en de vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast maakt de gemeente de hemelwaterriolering klimaatbestendiger en komt er meer groen in de straten. 

Voortgang

Royal Haskoning en de gemeente hebben de eerste fase van de werkzaamheden succesvol afgerond. De schetsontwerpen van de Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg zijn op de bewonersavond van 23 januari 2020 in basisschool ’t Palet getoond. De reacties waren overwegend positief. Binnengekomen reactieformulieren heeft het projectteam beantwoord. 

De gemeente en Royal Haskoning hebben met inbreng van bewoners een definitief ontwerp opgesteld. U kunt dit definitief ontwerp inzien op de website van Royal Haskoning. Als u vragen of opmerkingen heeft over het ontwerp, dan horen wij die graag. 

Medio oktober 2020 gaat de gemeente het project aanbesteden. Nadat een aannemer is gecontracteerd start naar verwachting in april 2021 de uitvoering van het werk. Voorafgaand aan dit project van de gemeente vervangt Stedin de stroomkabels. Stedin communiceert hier tegen die tijd zelf over. 

Waar kan ik terecht met vragen?

Als u vragen heeft of iets wilt melden, neemt u dan contact op met projectleider Ton Terlouw via tel. (0182) 58 82 23 of per mail ton.terlouw@gouda.nl of assistent-projectleider Jelle Goudswaard via tel. (0182) 58 81 41 of per mail jelle.goudswaard@gouda.nl.