Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling hebben in 2019 de wegen in het projectgebied nog maar een drooglegging van 20 centimeter of minder. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast.

Het wegvak aan de Wilhelmina van Pruisenlaan 63 t/m 79 is ook opgenomen in het project om ook hier geen wateroverlast te hebben door het ophogen van de naastgelegen gebieden. 

Afbeelding Wilhelmina van Pruisenlaan

De ophoging biedt ook de mogelijkheid om de inrichting opnieuw te bekijken. Zo brengen we de toegestane snelheid op de weg van 50km/u naar 30km/u. Asfalt vervangen we door straatstenen en de vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast is er de wens om de hemelwaterriolering klimaatbestendiger te maker en de straten te vergroenen waar mogelijk. Of het haalbaar en wenselijk is om de huidige bomen te behouden wordt nog uitgezocht. 

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

Momenteel zijn wij op zoek naar een ingenieursbureau dat het ontwerp gaat maken van de herinrichting. Zodra een ingenieursbureau is gevonden organiseren wij een informatiebijeenkomst om dit ontwerptraject met u te delen. Naar verwachting zal het ontwerp in 2019 worden afgerond en zal de uitvoering starten in 2020. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda; Remco Clemens via tel (0182) 58 83 18 of assistent projectleider; Toni Glasbergen via tel. (0182) 58 81 90.