Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in. Het project breiden we mogelijk nog uit met een extra deel van de Wilhelmina van Pruisenweg en de kop van de Aderpolderweg.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

Aanleiding voor de werkzaamheden is de bodemdaling. Door de bodemdaling hebben in 2019 de wegen in het projectgebied nog maar een drooglegging van 20cm of minder. Dit is het hoogteverschil tussen de waterstand in de sloot (polderpeil) en het niveau van de straat. Bij hevige regenval kan dit leiden tot wateroverlast.

Kaartje Wilhelmina van Pruisenlaan

De ophoging biedt ook de mogelijkheid om de inrichting opnieuw te bekijken. Zo brengen we de  toegelaten snelheid op de weg van 50km/u naar 30km/u. Asfalt vervangen we door straatstenen en de vrijliggende fietspaden verdwijnen. Daarnaast is er de wens om de hemelwaterriolering klimaatbestendiger te maker en de straten te vergroenen waar mogelijk. Of het haalbaar en wenselijk is om de huidige bomen te behouden wordt nog uitgezocht.

Wat is de planning voor de werkzaamheden?

Momenteel zijn wij de kaders van het project nog aan het afstemmen. Hierdoor kunnen we nog niet echt starten met een informatieavond en gaan ontwerpen. Zodra dit mogelijk is plannen wij een informatiebijeenkomst.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met de projectleider Remco Clemens via tel. (0182) 58 8318 of assistent projectleider Ton Terlouw via (0182) 58 82 23.