Ophoging Van de Puttestraat

De gemeente gaat de Van de Puttestraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 18 ophogen. Naast het ophogen leggen we ook een nieuwe hemelwaterafvoersysteem aan.

Waarom deze werkzaamheden?

De openbare ruimte in de Van de Puttestraat is door de jaren heen zoveel gezakt dat het niet meer voldoet aan de eisen van de gemeente. Bij hevige regenval blijft er water op straat staan en ontstaat overlast. Het hemelwaterafvoersysteem kan bij piekbuien de neerslag niet meer tijdig afvoeren.

Wat gaan we doen?

Het openbare gebied wordt opgehoogd tot 60 cm boven het polderpeil (-2,22m NAP). Dit is 30 tot 40 cm hoger dan het huidige niveau. De ophoging heeft gevolgen voor de aansluiting op de voortuinen, de waterafvoer en de bomen. 

De gemeente betrekt een deskundig boominspectiebureau bij de werkzaamheden om een juiste keuze te maken voor behoud van de bomen of dat vervanging noodzakelijk is. De aansluiting op de voortuinen verwachten wij te kunnen combineren met gepland onderhoud door de bewoners. We vervangen de aanwezige kolken en kolkleidingen in het gebied door een robuust hemelwaterafvoersysteem zodat neerslag snel afgevoerd kan worden. 

Planning

Eind september ontvangen de direct omwonende een inrichtingsschets van ons. Deze zetten we na verwerken van de opmerkingen om naar een definitief ontwerp. De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor de laatste maanden van 2020. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider André de Bruijn via telefoonnummer 14 0182 of e-mail gemeente@gouda.nl.

Tekening projectgebied