Ophoging Gloriantplantsoen

Het Gloriantplantsoen wordt opgehoogd. Naast het ophogen legt de gemeente een nieuwe hemelwaterafvoer aan dat meer water kan afvoeren. Na deze werkzaamheden wordt het Gloriantplantsoen opnieuw ingericht.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden?

De openbare ruimte van het Gloriantplantsoen is door de jaren heen zoveel gezakt dat het niet meer voldoet aan de eisen van de gemeente. Bij hevige regenval blijft water in de straat staan en ontstaat overlast. De aanwezige afwatering kan bij piekbuien de neerslag niet meer tijdig afvoeren.

Wat gebeurt er boven de grond?

Gemeente Gouda gaat het openbare gebied (zowel wegen als groen) ophogen tot 70cm boven het polderpeil (-1,97m NAP). De ophoging van de straat heeft mogelijk gevolgen voor de bomen. Daarom worden alle aanwezige bomen binnen het plangebied geïnspecteerd door een ervaren en deskundig boominspectiebureau. De gemeente wil bij herinrichtingen en werkzaamheden dat de hoeveelheid groen minimaal gelijk blijft. Daarom worden bomen herplant of eventueel vervangen.

Daarnaast krijgen de parkeervakken een aanpassing zodat ze weer aan de huidige normen voldoen. Hiervoor wordt er nieuw materiaal toegepast.

Wat gebeurt er onder de grond?

Gemeente Gouda is samen met andere partijen bezig om de openbare ruimte zo in te richten dat we beter om kunnen gaan met water en warmte. We merken dat er meer pieken komen: minder vaak regen maar wel heftiger buien bijvoorbeeld.

Wat verandert er in de openbare ruimte?

Na de bewonersbijeenkomst van 3 maart 2020 hebben wij met uw aandachtspunten een schetsontwerp opgesteld. U kunt dit ontwerp bekijken. In de nieuwe situatie zijn de parkeervakken breder, met het behoud van het totaal aantal parkeervakken. De locaties van de afvalinzameling worden gecentraliseerd. Twee van de restafvalcontainers worden omgevormd naar PMD. Wat betekent dat er voortaan geen plasticzakken meer aan de lichtmasten hangen. Twee ondergrondse restafval containers zijn overigens toereikend. Ook zal er een hemelwaterafvoer worden aangelegd wat bestand is tegen zwaardere buien. Wateroverlast is daarom op een duurzame manier opgelost.

Zes bomen zullen de ophoging jammer genoeg niet overleven, dit blijkt uit een onafhankelijk uitgevoerd onderzoek. In de nieuwe situatie herplanten we twaalf bomen.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden staat gepland voor het tweede kwartaal van 2021.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Ton Terlouw of assistent-projectleider Tugra Kocer via telefoonnummer 14 0182 of per e-mail gemeente@gouda.nl.

Bekijk de schets van het Gloriantplantsoen (pdf)