Ophogen Pepermolenerf

Een deel van de straat Pepermolenerf wordt opgehoogd. Dit betreft het eerste deel van Pepermolenerf, tussen de Middenmolenlaan en Knipmolenweg.

projectgebied pepermolenerf

Waarom doet de gemeente dit?
Door bodemdaling is de straat op grote delen flink gezakt. Het ophogen van de openbare ruimte is nodig om wateroverlast in de toekomst te voorkomen.

Wat gaat er precies gebeuren?
Om wateroverlast te voorkomen wordt de straat Pepermolenerf 20 tot 50cm opgehoogd. Op bijgevoegde tekening is indicatief de ophoging op de erfgrens weergegeven. Gelijktijdig met het ophogen van de straat vernieuwen we het kolkenstelsel.

Wanneer starten de werkzaamheden?
De werkzaamheden zijn gestart per maandag 10 september 2018 en duren tot en met vrijdag 8 februari 2019.

Wat kan ik verwachten tijdens de uitvoering?
Omdat we de hele straat ophogen is overlast niet te voorkomen. Om deze overlast te beperken voeren we de werkzaamheden steeds in fases uit. Dit houdt in dat er steeds werkzaamheden in één deel van de straat plaatsvinden. Tijdens de uitvoering blijft de straat altijd via een van de twee kanten bereikbaar. Wanneer er afsluitingen zijn geven we dit aan met tijdelijke bebording.

Zonder maatregelen ontstaat er na de ophoging een hoogteverschil met de particuliere percelen. Dit verschil overbruggen we in de eerste meter particulier terrein. We adviseren bewoners om gelijktijdig met de ophoging van de straat ook de tuin op te hogen.

De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Hazebroek en Tamerus Wegenbouw bv. Tijdens de inloopavond van 29 augustus hebben de bewoners en belanghebbenden de planning en fasering van de werkzaamheden in kunnen zien. Voor de start van het werk stuurt de aannemer nog een brief aan alle bewoners met nadere informatie.

Waar kan ik terecht voor vragen? 
Heeft u nog vragen of opmerkingen dan kunt u ons bereiken via tel. 0182-58 8277 of bij voorkeur via henk.hogenes@gouda.nl

pepermolenerf
Pepermolenerf