Ophogen Achterwillenseweg

Het laatste deelproject voor de ophoging van de Achterwillenseweg is nu in uitvoering. Dit deel loopt vanaf het Gloriantplantsoen tot aan de Goverwelletunnel.

Hoelang duurt het?
In juni 2018 start netbeheerder Stedin met aanpassingen aan de elektrakabels in de weg. Stedin rondt begin september zijn werkzaamheden af. Hierna start aannemer KWS infra uit Rotterdam met het ophogen van de weg aan de zijde van de Goverwelletunnel richting het centrum. Eind oktober 2018 eindigen de werkzaamheden. Bekijk hier de fasering en planning.

Wat betekent dit voor mij?
Tijdens de werkzaamheden verdwijnt tijdelijk het paaltje bij de fietsenmaker, zodat bewoners bij hun huis kunnen komen. Aan de doorgaande fietsroute geven we speciale aandacht met een fietsomleiding door de wijk Middenwillens en een tijdelijke omleiding ter hoogte van de manege. De werkzaamheden geven vaak overlast voor de omgeving. We doen ons uiterste best om dit tot een minimum te beperken. Het werk gebeurt in gedeeltes, waardoor de overlast enigszins beperkt blijft en de bereikbaarheid zo goed mogelijk is. 

Waarom doet de gemeente dit?
Door de jaren heen is de weg gezakt (effect van bodemdaling). Ophoging met 20 à 30 cm is noodzakelijk om weer voldoende hoogte te krijgen tussen het wegdek en het wateroppervlak. Tijdens het ophogen richten we de weg, en vooral de kruisingen, veiliger in. De wegbreedte wordt overal drie meter (verbreding ca. 10 à 20 cm). Bovendien maakt de firma Rekam van de gelegenheid gebruik om glasvezelbuizen aan te leggen en vernieuwt Stedin de elektrakabels. Tevens brengen we extra duikerbuizen onder de weg aan om het water uit de wijk Middenwillens beter weg te laten stromen naar het gemaal van het waterschap.

Bomen
Helaas houdt de ophoging in dat de huidige Wilgen en zwarte Elzen langs de weg verdwijnen. In de nieuwe situatie worden er weer zwarte Elzen en enkele knotwilgen aangeplant om de groenstructuur en uitstraling van de weg te behouden. Op de tekeningen kunt u zien waar de nieuwe bomen worden aangeplant.

Waar kan ik terecht voor vragen?
Voor vragen rondom de uitvoering kunt u terecht bij de omgevingsmanager van KWS: de heer Gert-Jan Roth. Hij is bereikbaar via tel. 010-208 3300, groth@kws.nl of via de KWS app. Deze app kan worden gedownload via kws.nl/app of de google/apple-store. Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van de gemeente Gouda; Remco Clemens via 0182-58 8318 of assistent projectleider Ton Terlouw via 0182-58 8223. De communicatie rond de elektrawerkzaamheden en eventuele stroomonderbrekingen is in handen van Stedin en hun aannemer Van Voskuilen.