Marconistraat en Voltaweg

De gemeente gaat de laaggelegen delen ophogen en de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We voeren rioleringswerkzaamheden uit en voorzien de voetpaden van nieuwe materialen.

Het ophogen is noodzakelijk om ‘droge voeten’ te houden. Wateroverlast op de weg zorgt voor een slechte bereikbaarheid en er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Deze situaties willen we voorkomen en daarom ondernemen we actie.

Vernieuwen riool

Omdat regenwater niet goed kan afstromen passen we het riool op een aantal strategische punten in het projectgebied aan. Het water stroomt slecht weg omdat het vuilwaterstelsel een zettingsvrij systeem is (onderheid) en het regenwaterstelsel - dat hierboven ligt - niet. Door zettingen in de ondergrond blijft het regenwaterstelsel ‘hangen’ op het vuilwaterstelsel. Hierdoor ontstaan er defecten.

Marconistraat

Ophogen

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het hemelwaterriool hogen we de openbare ruimte op. Om afschuiving en verzakking van de voetpaden te voorkomen, vangen we het hoogteverschil op in de eerste meter van de particuliere terreinen. Dit betekent dat hekjes, hagen, beplanting, bomen, bestrating en dergelijke uit deze eerste meter verwijderd moeten zijn, voordat wij de straat gaan ophogen.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er overlast voor het verkeer. We proberen de overlast zo veel mogelijk te beperken door voortijdig knelpunten vanuit de bedrijven inzichtelijk te maken. De directe omgeving wordt vooraf geïnformeerd zodat zij ook hun klanten en medewerkers tijdig kunnen informeren over de werkzaamheden. Eventuele afsluitingen en omleidingen worden tijdens de uitvoering met bebording aangegeven.

Planning

De uitvoering van de werkzaamheden duurt tot medio maart. Voor een meer specifieke planning verwijzen wij u naar de omgevingsapp van aannemer Van Gelder B.V.

Meer informatie

Om op de hoogte te blijven van het project, heeft Van Gelder B.V. de 'Werk in Uitvoering' app. Via de QR-code die hieronder staat aangegeven wordt u naar de downloadpagina geleid.
QR-code
Heeft u vragen aan de gemeente over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Henk Hogenes via tel. 14 0182 of via henk.hogenes@gouda.nl.

Voltaweg