Korte Akkeren

Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

Gelijktijdig met de werkzaamheden aan het riool wordt de straat waar nodig opgehoogd en opnieuw ingericht. De komende tijd onderzoeken we het gebied om inzichtelijk te maken welke werkzaamheden waar precies gaan plaatsvinden.

Projectgebied
Het projectgebied is globaal begrensd door de Turfsingel, Vorstmanstraat, Bosweg, Lethmaetstraat, Prinses Julianastraat, Snoystraat en de Prins Hendrikstraat. 

Projectgebied Korte Akkeren
Klik op de afbeelding om te vergroten en te openen als PDF.

Inspectie huisaansluitingen
Om een goed rioolplan te kunnen maken onderzoeken we bij een aantal woningen op welke manier ze op het hoofdriool zijn aangesloten. Ook kijken we of deze huisaansluitingen technisch om te bouwen zijn wanneer we het hoofdriool verplaatsen. Dit doen we met een korte inspectie. Gebr. van Vliet Riooltechniek BV voert de inspecties uit in opdracht van de gemeente Gouda. Als inspectie van uw huisaansluiting nodig is, ontvangt u een brief van de aannemer met het verzoek een afspraak te maken. Aan deze inspectie zijn geen kosten verbonden. Ook wanneer uw huisaansluiting door verplaatsing van het riool naar voren wordt omgebouwd, komen er geen kosten voor uw rekening.

Globale planning
De gemeente hanteert onderstaande planning. Vanwege de lange doorlooptijd kan deze planning nog wijzigen.

  • 2018 - uitvoeren onderzoeken;
  • 2019  t/m 2020 - opstellen ontwerpen en technische voorbereiding;
  • 2020 t/m 2021 - uitvoeringscontract(en) en aanbesteding werkzaamheden;
  • 2021 t/m 2023 - uitvoering werkzaamheden.

Meer informatie?
Heeft u vragen over dit project? Dan kunt u contact opnemen met projectleider Henk Hogenes via tel. 14-0182 of KorteAkkeren@gouda.nl.