Herstelplan Uiverplein

In 2018 hebben in het Uiverplein verschillende herstelwerkzaamheden plaatsgevonden.

Waarom heeft de gemeente dit gedaan?

In 2010 is de openbare ruimte van het project 't Leliepark door Woonpartners Midden-Holland overgedragen aan gemeente Gouda. Vrij snel na de oplevering van het project gaf de riolering problemen en bleek dat de optredende zettingen groter waren dan afgesproken. De gemeente stelde hierop Woonpartners aansprakelijk.

Woonpartners liet een geotechnisch herstelplan opstellen om het gebied te herstellen en te laten voldoen aan de eisen uit de ROK 2015 (restzetting 30cm in 30 jaar). Gemeente Gouda voert het herstelplan uit; de kosten hiervoor komen ten laste van Woonpartners.

  • Door de verzakking is er een aanzienlijk hoogteverschil ontstaan tussen de woningen (huisnummers 19 t/m 37) en het straatniveau. Dit heeft veel problemen veroorzaakt, ook bij de woningaansluitingen;
  • Het riool vertoonde verstoppingen;
  • De oude heipalen zijn zichtbaar geworden op de straat;
  • De kabels en leidingen waren verzakt.

Wat moet er nog gebeuren?

In maart/april wordt een rioolput vervangen waardoor er nog wat hinder voor de bewoners en verkeer ontstaat.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u als bewoner tips en/of vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Remco Clemens (Afd. Projecten Openbare Ruimte). U kunt hem bereiken via tel. (0182) 58 83 18 of remco.clemens@gouda.nl. U kunt uw vraag ook stellen aan assistent projectleider Ton Terlouw via tel. (0182) 58 82 23  of ton.terlouw@gouda.nl.