Herstelplan Uiverplein

In 2010 is de openbare ruimte van het project 't Leliepark door Woonpartners Midden-Holland overgedragen aan gemeente Gouda. De gemeente voert een herstelplan uit.

Vrij snel na de oplevering van het project gaf de riolering problemen en bleek dat de optredende zettingen groter waren dan afgesproken. De gemeente stelde hierop Woonpartners aansprakelijk. Woonpartners liet een geotechnisch herstelplan opstellen om het gebied te herstellen en te laten voldoen aan de eisen uit de ROK 2015 (restzetting 30cm in 30 jaar). Gemeente Gouda voert het herstelplan uit; de kosten hiervoor komen ten laste van Woonpartners.

De gemeente gaat echter een groter gebied aanpakken. Naast het Uiverplein wordt ook de Leeuwerikstraat opgehoogd.

Hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden starten 3 september en duren tot medio november. Donderdag 12 juli heeft een bewonersinformatieavond plaatsgevonden waarbij de praktische zaken tijdens de uitvoering zijn toegelicht.

Wat betekent dit voor omwonenden?

Uiteraard worden de werkzaamheden in fases uitgevoerd, zodat de woningen altijd bereikbaar blijven. De oostelijke ingang naar de parkeergarage onder de appartementen is gedurende de werkzaamheden beschikbaar voor deze bewoners. Gedurende de werkzaamheden zal de parkeerdruk helaas hoger zijn. De netbeheerders maken van dit moment gebruik om de kabels en leidingen omhoog te brengen. Dit betreft gas, stroom en water ter hoogte van de laagbouwwoningen. Stichting Rekam brengt gelijktijdig mantelbuizen aan als voorbereiding voor toekomstige glasvezelverbindingen.

Waarom doet de gemeente dit?

  • Door de verzakking is er een aanzienlijk hoogteverschil ontstaan tussen de woningen (huisnummers 19 t/m 37) en het straatniveau. Dit heeft veel problemen veroorzaakt, ook bij de woningaansluitingen;
  • Het riool vertoont verstoppingen;
  • De oude heipalen zijn zichtbaar geworden op de straat;
  • De kabels en leidingen zijn verzakt.

Waar kan ik terecht voor vragen of klachten?

Heeft u als bewoner tips en/of vragen? Neem dan gerust contact op met projectleider Projecten Openbare Ruimte: Remco Clemens, tel. 0182-5888318 of via remco.clemens@gouda.nl. U kunt ook contact opnemen met assistent projectleider Ton Terlouw via tel. 0182–588223 of ton.terlouw@gouda.nl.