Groenhovenweg

Een deel van de Groenhovenweg en de Heuvellaan wordt opgehoogd. Met de ophoging vernieuwen we de indeling van de openbare ruimte.

Waarom doet de gemeente deze werkzaamheden? 

De huidige lage ligging van de wegen is aanleiding voor de ophoging. De wegen liggen nu ongeveer 20 centimeter boven het polderpeil. Als we niets doen, komt de weg nog dichter bij het peil, waardoor het water uiteindelijk op de straat blijft staan. Door op te hogen komt het wegdek weer op 60 tot 70 centimeter boven het polderpeil.

Wat is het effect van de ophoging op de bomen?

Om de effecten van de ophoging op de bomen vast te stellen is een BoomEffectAnalyse uitgevoerd. Hieruit kwam naar voren dat zonder maatregelen het merendeel van de bomen de ophoging niet zal overleven. Het behouden van bomen en liefst bijplanten van bomen vindt de gemeente belangrijk. Daarom streven we er naar om zoveel mogelijk bomen te behouden. Op dit moment schetsen we een nieuwe inrichting, waarbij er meer ruimte ontstaat voor de bomen langs de hoofdweg. Hiermee hopen we de bomen aan de hoofdstructuur te behouden. Dit betekent wel dat een reconstructie noodzakelijk is. De jongere bomen die in de laatste paar jaar al zijn vervangen, kunnen we herplanten.

Wat verandert er in de openbare ruimte?

Van de bewonersvereniging vernamen wij dat de huidige afmetingen van de parkeervakken problemen geven met in- en uitstappen. In het nieuwe ontwerp maken we de parkeervakken daarom groter. Bij de nieuwe indeling is het uitgangspunt dat het aantal parkeervakken gelijk blijft. Om in de toekomst het regenwater goed weg te laten lopen, maken we een nieuw hemelwaterafvoerriool. De vuilwaterriolering wordt niet meegenomen in dit project omdat deze nog in een goede staat is.

De bestaande GFT-kliko’s maken plaats voor een nieuwe GFT-container. Bestaande verhardingen worden vervangen door nieuw materiaal. De huidige kwaliteit laat te wensen over en de kosten zijn te hoog om het geschikt te maken voor hergebruik. 

Wat is de planning voor de werkzaamheden? 

Gemeente Gouda heeft recent het definitief ontwerp afgerond mede dankzij de opmerkingen van de bewoners. De uitvoering staat gepland voor begin 2021. Het treffen van voorbereidingen kost de nodige tijd voordat het werk daadwerkelijk van start kan gaan. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met de projectleider van gemeente Gouda; Ton Terlouw, tel. (0182) 58 82 23 of ton.terlouw@gouda.nl. Assistent-projectleider Tugra Kocer is bereikbaar via tel. (0182) 58 82 54 of tugra.kocer@gouda.nl.