Achtergrondinformatie Gouda Stevige Stad

De bodem onder onze binnenstad daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Ook nu is dat het geval. Om daar oplossingen voor te bedenken zijn de gemeente en het hoogheemraadschap van Rijnland het project Gouda Stevige Stad gestart. Deze oplossingen komen te staan in het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dit plan wordt in februari 2020 gepubliceerd.

Waterpeil omlaag

Om urgente wateroverlast door bodemdaling in de binnenstad aan te pakken moet het waterpeil omlaag. Dat staat in de houtskoolschets (tussenstand) van het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad die in september (2019) is gepubliceerd. Er wordt nog gestudeerd op de mate van peilverlaging en of deze alleen in een deel van de binnenstad kan worden doorgevoerd. De uitkomst hiervan komt te staan in het complete plan dat begin 2020 ter visie wordt gelegd. Bekijk het nieuwsbericht over de houtskoolschets en de complete houtskoolschets.

Oorzaak en gevolg

Onze binnenstad is gebouwd in een gebied met veen en klei. Door het gewicht van de bebouwing klinkt die bodem langzaam in, gemiddeld met 30 cm in de afgelopen eeuw. De negatieve gevolgen van bodemdaling zijn her en der merkbaar in de stad. Denk daarbij aan kelders die vollopen, optrekkend vocht, verzakkingen en schade aan wegen of riolering.

Bodemdaling

Leven met bodemdaling

De binnenstad van Gouda leeft al bijna 1000 jaar met bodemdaling. Steeds als dat problemen oplevert passen we ons aan. Dat laat de illustratie 750 jaar leven met bodemdaling goed zien. Uit onderzoek volgt dat de tot nu gevolgde strategie ook voor de toekomst een goede strategie is; we zullen ons steeds weer moeten aanpassen om actuele overlast het hoofd te bieden op een manier die niet later voor extra overlast zorgt.

Water- en riooloverlast

In de laaggelegen delen van de binnenstad komt nu al veel water- en riooloverlast voor. Om deze overlast aan te pakken en om nieuwe overlast te voorkomen stellen gemeente en waterschap, in overleg met de betrokkenen in de stad het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad op. Ook wordt samen met de betrokkenen gekeken of er al eerder (tijdelijke) maatregelen kunnen worden genomen om de overlast te verlichten. 

De toekomst

Het Kaderplan Bodemdaling Binnenstad richt zich op het verminderen en voorkomen van wateroverlast in de lage delen van de binnenstad in de periode tot 2050. Daarnaast kijkt het plan vooruit met als doel te bepalen welke stappen we moeten zetten om ook andere negatieve gevolgen van bodemdaling het hoofd te bieden op een manier die past bij onze prachtige binnenstad. 

Meer informatie

Meer over bodemdaling in de binnenstad kunt u lezen in de folder. Daarin vindt u onder andere informatie over: 
•    bodemdaling in andere delen van Gouda 
•    het stappenplan op weg naar een structurele aanpak
•    wat we geleerd hebben van het onderzoek naar bodemdaling.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen vindt u op onze vraag en antwoord pagina. Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de gemeente.

Onderzoek

Gemeente en waterschap worden geholpen bij de aanpak van bodemdaling door verschillende onderzoeksinstituten. U kunt de rapportages van het onderzoek dat is afgerond zelf bekijken.