Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken aan een plan voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit plan heet: GOUDA STEVIGE STAD - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dit najaar wordt er een besluit genomen over het plan.

Actueel

Het ontwerp van Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad heeft in maart /april ter inzage gelegen. Naar aanleiding daarvan is het plan op een aantal punten aangepast. Het college van B&W van Gouda en het college van D&H van Rijnland hebben de aangepaste versie goedgekeurd en aangeboden aan de gemeenteraad en het verenigde vergadering van Rijnland. Wilt u meer weten over de zienswijzen die zijn ingediend en wanneer het plan wordt behandeld? Kijk dan op de aparte pagina Besluitvorming

Actuele documenten

Kern van het plan & Samenvatting Nota van Beantwoording
Reactie op de folder ‘zeg nee tegen 2c’
Gouda Stevige Stad - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad september 2020
Peilbesluit Stadsboezem Gouda september 2020
Nota van Beantwoording Kaderplan Bodemdaling Binnenstad
Nota van Beantwoording zienswijzen Peilbesluit Stadsboezem Gouda
Juridisch advies nadeelcompensatie

Waarom dit plan?

Wilt u snel meer weten over de aanleiding van GOUDA STEVIGE STAD - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad? Bekijk onderstaande animatie.

Vragen

Wij begrijpen dat de aanpak van overlast voor bodemdaling in de binnenstad vragen oproept. Bijvoorbeeld:

  • Ik heb vochtproblemen in huis, helpt peilverlaging daar tegen? 
  • Ik heb een fundering met houten palen, moet ik mij zorgen maken?
  • Wat voor fundering heb ik eigenlijk?

Heeft u een van bovenstaande vragen of juist een andere vraag? Bekijk de speciale pagina met veelgestelde vragen.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk de pagina met de onderzoeksrapportages die ten grondslag liggen aan GOUDA STEVIGE STAD - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

 

Bodemdaling