Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken aan een plan voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit plan heet: GOUDA STEVIGE STAD - Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

Samenvatting van plan aanpak bodemdaling (peilverlaging, riolering, verplaatsen van riool-overstorten en bouw peilscheiding en gemaal).

U kunt het plan downloaden (pdf)

Niet definitief

Het plan is nog niet definitief. Van 2 maart tot 12 april 2020 ligt het plan ter inzage. Dan kunt u het bestuur van de gemeente en Rijnland laten weten wat u van het plan vindt. Daarna wordt bekeken of de zienswijzen aanleiding zijn om het plan aan te passen. In het najaar van 2020 wordt het plan vastgesteld door de gemeenteraad en de verenigde vergadering van Rijnland. Vanaf 2 maart kunt u op deze pagina lezen hoe u een zienswijze kunt indienen. 

Vragen

Wij begrijpen dat de aanpak van overlast voor bodemdaling in de binnenstad vragen oproept. Bijvoorbeeld:

  • Ik heb vochtproblemen in huis, helpt peilverlaging daar tegen? 
  • Ik heb een fundering met houten palen, moet ik mij zorgen maken?
  • Wat voor fundering heb ik eigenlijk?

Heeft u een van bovenstaande vragen of juist een andere vraag? Bekijk de speciale pagina met veelgestelde vragen.

Waarom dit plan?

Wilt u snel meer weten over de aanleiding van GOUDA STEVIGE STAD - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad? Bekijk onderstaande animatie.

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk de pagina met de onderzoeksrapportages die ten grondslag liggen aan GOUDA STEVIGE STAD - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

 

Bodemdaling