Gouda Stevige Stad

Gemeente en waterschap werken aan een plan voor de aanpak van overlast door bodemdaling in de binnenstad. Dit plan heet: GOUDA STEVIGE STAD - Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. De afbeelding hieronder geeft een overzicht van de belangrijkste maatregelen.

U kunt het plan downloaden (pdf)

Samenvatting van plan aanpak bodemdaling (peilverlaging, riolering, verplaatsen van riool-overstorten en bouw peilscheiding en gemaal).

Waarom dit plan?

Wilt u snel meer weten over de aanleiding van GOUDA STEVIGE STAD - ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad? Bekijk onderstaande animatie.

Vragen

Wij begrijpen dat de aanpak van overlast voor bodemdaling in de binnenstad vragen oproept. Bijvoorbeeld:

  • Ik heb vochtproblemen in huis, helpt peilverlaging daar tegen? 
  • Ik heb een fundering met houten palen, moet ik mij zorgen maken?
  • Wat voor fundering heb ik eigenlijk?

Heeft u een van bovenstaande vragen of juist een andere vraag? Bekijk de speciale pagina met veelgestelde vragen.

Besluitvorming en planning

De gemeente en hoogheemraadschap van Rijnland nemen samen een besluit over het plan GOUDA STEVIGE STAD - Ontwerp Kaderplan Bodemdaling Binnenstad. Dit besluit staat gepland voor het najaar van 2020. Als het plan is vastgesteld wordt het (grond)waterpeil in de binnenstad over 5 à 10 jaar verlaagd. 

Achtergrondinformatie

Wilt u meer achtergrondinformatie? Bekijk de pagina met de onderzoeksrapportages die ten grondslag liggen aan GOUDA STEVIGE STAD - Kaderplan Bodemdaling Binnenstad.

 

Bodemdaling