Gouda Stevige Stad

De bodem onder onze binnenstad daalt, net als in veel steden in Noord- en West-Nederland, al eeuwen. Soms leidt dat tot overlast. Hier leest u meer over oorzaak, gevolgen en de aanpak hiervan. Gouda Stevige Stad is een project van het hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Gouda.

Oorzaak en gevolg

Onze binnenstad is gebouwd in een gebied met veen en klei. Door het gewicht van de bebouwing klinkt die bodem langzaam in, gemiddeld met 3 mm per jaar. De negatieve gevolgen van bodemdaling zijn her en der merkbaar in de stad. Denk daarbij aan kelders die vollopen, optrekkend vocht, verzakkingen en schade aan wegen, kabels en leidingen.

Bodemdaling

Leven met bodemdaling

De binnenstad van Gouda leeft al bijna 1000 jaar met bodemdaling. Steeds als dat problemen oplevert passen we ons aan. Uit het onderzoek volgt dat leven met bodemdaling ook voor de toekomst een goede strategie is. Er zijn verschillende opties om de nadelige gevolgen van bodemdaling binnen de perken te houden. Om tot deze conclusie te komen zijn ook twee andere opties onderzocht: ‘bodemdaling stoppen’ en ‘de stad op hoogte houden’. Deze opties vallen af.

Water- en riooloverlast

In de laaggelegen delen van de binnenstad komt veel water- en riooloverlast voor. Aanpak van deze overlast is nodig en kan alleen in nauwe samenwerking tussen eigenaren, gebruikers, gemeente en waterschap. In de periode tot eind 2019 stellen gemeente en waterschap, samen met de betrokkenen in de stad een plan (Kaderplan) op voor de aanpak van deze overlast. Ook wordt samen met de betrokkenen gekeken of er al eerder (tijdelijke) maatregelen kunnen worden genomen om de overlast te verlichten. 

Meer informatie

Meer over bodemdaling in de binnenstad kunt u lezen in de folder. Daarin vindt u onder andere informatie over: 
•    bodemdaling in andere delen van Gouda 
•    het stappenplan op weg naar een structurele aanpak
•    wat we geleerd hebben van het onderzoek naar bodemdaling.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen vindt u op onze vraag en antwoord pagina. Staat uw vraag er niet bij? Dan kunt u die stellen via stevigestad@gouda.nl

Onderzoek

Gemeente en waterschap worden geholpen bij de aanpak van bodemdaling door verschillende onderzoeksinstituten. U kunt de rapportages van het onderzoek dat is afgerond zelf bekijken.