Ophoging en riool

 • De Raam (eo)

  De gemeente Gouda gaat werken aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen. Het uitgangspunt is een inrichting zoals het reeds opgeknapte gedeelte van de Raam.

 • Rioolvervanging

 • Marconistraat en Voltaweg

  De gemeente gaat de laaggelegen delen ophogen en de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We voeren rioleringswerkzaamheden uit en voorzien de voetpaden van nieuwe materialen.

 • Weidebloemkwartier

  Het huidige rioolstelsel in de wijk Weidebloemkwartier verkeert in zeer slechte staat en is aan vervanging toe.

 • Ophogen Achterwillenseweg

  De ophoging van de Achterwillenseweg (vanaf Isoldestraat tot Willenskade) gebeurt in drie deelprojecten. Hiervan zijn er inmiddels twee afgerond. Het deel tussen Gloriantplantsoen en Goverwelletunnel moet nog gebeuren.

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering te vernieuwen of te verbeteren in de Vogelbuurt en omgeving. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

 • Korte Akkeren

  Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

 • Herstelplan Uiverplein en Leeuwerikstraat

  In 2010 is de openbare ruimte van het project 't Leliepark door Woonpartners Midden- Holland overgedragen aan gemeente Gouda. De gemeente voert een herstelplan uit.

 • Ophogen Pepermolenerf

  Een deel van de straat Pepermolenerf wordt opgehoogd. Dit betreft het eerste deel van Pepermolenerf, tussen de Middenmolenlaan en Knipmolenweg.

 • Ophogen Groen van Prinsterersingel

  Een deel van de Groen van Prinsterersingel wordt opgehoogd. Dit betreft het deel tussen de Calslaan en de Groenbrug bij het Omlooppad. 

 • Rioolvervanging Kadenbuurt

  In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.