Ophoging en riool

 • De Raam (eo)

  De gemeente Gouda werkt aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen. Het uitgangspunt is een inrichting zoals het reeds opgeknapte gedeelte van de Raam.

 • Rioolvervanging

 • Weidebloemkwartier

  Met de aanleg van de nieuwe riolering, is de hele wijk weer op hoogte gebracht en voorzien van nieuwe bestrating en een hedendaagse indeling. Nu de werkzaamheden aan het riool en straatwerk klaar zijn, is het de beurt aan het groen.

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

 • Korte Akkeren

  Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

 • Rioolvervanging Kadenbuurt

  In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.

 • Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid

  In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt. De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een hemelwaterstelsel aan, hoogt daar waar nodig op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

 • Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

  Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in.

 • Verharding en rioleringswerkzaamheden Molenwerf

  21 februari 2019

  De Molenwerf krijgt nieuwe bestrating en nieuwe kolken om het regenwater af te voeren.