Ophoging en riool

 • De Raam (eo)

  De gemeente Gouda werkt aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen. Het uitgangspunt is een inrichting zoals het reeds opgeknapte gedeelte van de Raam.

 • Rioolvervanging

 • Marconistraat en Voltaweg

  De gemeente gaat de laaggelegen delen ophogen en de weg voorzien van een nieuwe asfaltdeklaag. We voeren rioleringswerkzaamheden uit en voorzien de voetpaden van nieuwe materialen.

 • Weidebloemkwartier

  Met de aanleg van de nieuwe riolering, is de hele wijk weer op hoogte gebracht en voorzien van nieuwe bestrating en een hedendaagse indeling. Nu de werkzaamheden aan het riool en straatwerk klaar zijn, is het de beurt aan het groen.

 • Ophogen Achterwillenseweg

  Het laatste deelproject voor de ophoging van de Achterwillenseweg is nu in uitvoering. Dit deel loopt vanaf het Gloriantplantsoen tot aan de Goverwelletunnel.

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

 • Korte Akkeren

  Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

 • Herstelplan Uiverplein

  In 2010 is de openbare ruimte van het project 't Leliepark door Woonpartners Midden-Holland overgedragen aan gemeente Gouda. De gemeente voert een herstelplan uit.

 • Ophogen Pepermolenerf

  Een deel van de straat Pepermolenerf wordt opgehoogd. Dit betreft het eerste deel van Pepermolenerf, tussen de Middenmolenlaan en Knipmolenweg.

 • Rioolvervanging Kadenbuurt

  In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.

 • Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid

  In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt. De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een hemelwaterstelsel aan, hoogt daar waar nodig op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

 • Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

  Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in. Het project breiden we mogelijk nog uit met een extra deel van de Wilhelmina van Pruisenweg en de kop van de Aderpolderweg.