Ophoging en riool

 • Ophoging Ouwe Gouwe Zuid

  Het zuidelijk deel van de buurt Ouwe Gouwe is toe aan onderhoud. De gemeente gaat de straten ophogen. Het ophogen gebeurt in combinatie met het herstel van het vuilwaterriool en de aanleg van een nieuw hemelwaterafvoersysteem.

 • Rioolvervanging Ouwe Gouwe Noord

  Het riool in de wijk Ouwe Gouwe Noord is verouderd en aan vervanging toe. Het toekomstige riool wordt aan de voorkant in de rijweg aangelegd. Tegelijkertijd hoogt de gemeente de straten op. De straten worden opnieuw ingericht zodat bijvoorbeeld groen beter tot zijn recht komt.

 • Ophoging en herinrichting deel Goverwelle-Oost

  Het Lakepolderplein, de Wilhelmina van Pruisenlaan, de Componistenlaan, de Bachstraat en een deel van het Beethovenhof worden opgehoogd en opnieuw ingericht. Het projectgebied ziet u op deze pagina.

 • Voorwillenseweg

  De Voorwillenseweg tussen de Marathonbrug en de Bernadottelaan ligt op dit moment te laag. Om water op de weg te voorkomen hogen we de weg gemiddeld met 25 centimeter op.

 • Rioolvervanging

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

 • Korte Akkeren

  Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

 • Rioolvervanging Kadenbuurt

  In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.

 • Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid

  In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt. De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een hemelwaterstelsel aan, hoogt daar waar nodig op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

 • Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

  Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd. De openbare ruimte richt de gemeente opnieuw in.

 • Groenhovenweg

  Een deel van de Groenhovenweg en de Heuvellaan wordt opgehoogd. Met de ophoging vernieuwen we de indeling van de openbare ruimte.

 • Ophoging Papaverstraat en omgeving

  De gemeente voert in 2020 grootschalig onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. De werkzaamheden hebben als doel de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en van een nieuw volwaardig hemelwaterriool te voorzien. Gelijktijdig richten we de openbare ruimte opnieuw in op basis van de geldende inrichtingseisen.

 • Ophoging Gloriantplantsoen

  Het Gloriantplantsoen wordt opgehoogd. Naast het ophogen legt de gemeente een nieuwe hemelwaterafvoer aan dat meer water kan afvoeren. Na deze werkzaamheden wordt het Gloriantplantsoen opnieuw ingericht.

 • Ophoging Van de Puttestraat

  De gemeente gaat de Van de Puttestraat ter hoogte van huisnummer 1 t/m 18 ophogen. Naast het ophogen leggen we ook een nieuwe hemelwaterafvoersysteem aan.