Ophoging en riool

 • De Raam (eo)

  De gemeente Gouda werkt aan de riolering en de buitenruimte in de Raam en omgeving. We vernieuwen en verbeteren de bestaande riolering voor afvoer van vuil water en regenwater. Tegelijkertijd vervangen we de inrichting van de buitenruimte door nieuwe materialen. Het uitgangspunt is een inrichting zoals het reeds opgeknapte gedeelte van de Raam.

 • Rioolvervanging

 • De Vogelbuurt

  De gemeente Gouda is bezig met voorbereidingen om de bestaande riolering in de Vogelbuurt en omgeving te vernieuwen of te verbeteren. Dit zorgt voor goede afvoer van vuil water en regenwater. Ook maken we een nieuw plan voor de openbare ruimte van de wijk.

 • Korte Akkeren

  Gemeente Gouda gaat het bestaande riool in de wijk vernieuwen, waarbij we er naar streven om het hoofdriool te verplaatsen van de achterpaden naar de openbare weg. Wanneer verplaatsen van het hoofdriool niet haalbaar is, blijft het riool op de huidige plaats liggen en wordt het waar nodig hersteld.

 • Rioolvervanging Kadenbuurt

  In de wijk Kadenbuurt vindt grootschalige rioolvervanging plaats. Hierbij wordt er een nieuw gescheiden rioolstelsel aangebracht ter vervanging van het bestaande gemengde stelsel.

 • Rioolvervanging en herinrichting Kort Haarlem Zuid

  In de afgelopen jaren is de riolering en de openbare ruimte in het noordelijke deel van Kort Haarlem gerenoveerd en vernieuwd. Nu is het zuidelijke deel aan beurt. De gemeente repareert of vervangt de riolering, legt een hemelwaterstelsel aan, hoogt daar waar nodig op en richt de openbare ruimte opnieuw in.

 • Ophoging Wilhelmina van Pruisenlaan en Binnenpolderweg

  Een deel van de Wilhelmina van Pruisenlaan en de Binnenpolderweg wordt opgehoogd en de openbare ruimte richten we opnieuw in.

 • Groenhovenweg

  Een deel van de Groenhovenweg en de Heuvellaan wordt opgehoogd. Met de ophoging vernieuwen we de indeling van de openbare ruimte.

 • Heuvellaan

  Gemeente Gouda voert onderhoudswerkzaamheden uit aan de openbare ruimte. Op basis van beheergegevens is vastgesteld dat de Heuvellaan hiervoor in aanmerking komt. Ook het hoogteverschil tussen de rijbaan en het onderheide parkeerdek is een belangrijke reden geweest om de Heuvellaan op te hogen. De werkzaamheden zullen door Bunnik Groep worden uitgevoerd.

 • Ophoging Papaverstraat en omgeving

  De gemeente voert in 2020 grootschalig onderhoud uit aan de Papaverstraat, de Eerste Papaverhof, de Tweede Papaverhof, het Crocuspad, het Freesiapad en het Leliepad. De werkzaamheden hebben als doel de openbare ruimte weer op hoogte te brengen en van een nieuw volwaardig hemelwaterriool te voorzien. Gelijktijdig richten we de openbare ruimte opnieuw in op basis van de geldende inrichtingseisen.