Woningbouw Van Loonlocatie

Vastbouw Vastgoedontwikkeling BV is van plan de Van Loonlocatie te herontwikkelen en hier woningbouw te realiseren. Op deze locatie aan de Ridder van Catsweg was tot voor kort het autobedrijf Van Loon gevestigd, met een tankstation en een autoshowroom, -werkplaats en -wasstraat. Het plan sluit aan op de wens van de gemeente de grote vraag naar woningen aan te pakken. Gouda heeft ervoor gekozen om van betaalbare woningbouw een speerpunt te maken om een bijdrage te leveren aan deze  – ook landelijk - gevoelde behoefte. 

Woonprogramma

Het plan van Vastbouw bestaat uit drie woongebouwen van 6, 11 en 12 bouwlagen hoog met in totaal 196 appartementen. Hierin komen alle verschillende niveaus van betaalbaarheid voor, zoals 43 sociale huurwoningen van 49,9 m2, 71 middenhuurwoningen van gemiddeld 63,3 m2 en 82 koopwoningen van gemiddeld 68,3 m2.

Daarnaast is er veel aandacht voor de veranderende wensen op het gebied van wonen en de directe leefomgeving, zoals voor groen en duurzaamheid. Zo worden de daken voorzien van zonnepanelen. Het omliggende terrein wordt ingericht met parkeervoorzieningen (waaronder een parkeerdek) een groene tuin en voldoet aan de eis van minimaal 15% groen.

Direct bij het winkelcentrum Bloemendaal gelegen, met de bushalte voor de deur en op korte afstand van intercitystation Gouda, maakt deze locatie het uitermate geschikt voor alternatieve vormen van mobiliteit (vervoer). Behalve elektrische deelauto’s gaat de ontwikkelaar op deze locatie ook kwalitatief goede fietsenstallingen en elektrische deelbakfietsen aanbieden.

Anterieure overeenkomst

Om dit mogelijk te maken ondertekenden de gemeente en Vastbouw een anterieure overeenkomst. Daarin staan afspraken over de ontwikkeling. De ondertekening is gevierd op 17 september met een feestelijk moment in de showroom van de Van Loonlocatie, Ridder van Catsweg 681 te Gouda. De wethouder, vertegenwoordigers van Vastbouw Vastgoedontwikkeling, de architect en directe omwonenden waren de aanwezigen.

Ontwerpbestemmingsplan ter inzage 

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is het bestemmingsplan 'Ridder van Catsweg 683, Gouda' opgesteld. De beoogde ontwikkeling levert een bijdrage aan het Programma versnelling woningbouw. Het ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage van 3 september 2020 tot en met 14 oktober 2020.

Op ruimtelijkeplannen.nl zijn de volgende onderzoeken beschikbaar:

Participatie

Om voldoende woningen te kunnen bouwen zijn locaties nodig en daarbij moeten we goed rekening te houden met de belangen van omwonenden en andere belangen als groen, verkeer en parkeren.  
De initiatiefnemer heeft in juli 2019 een inloopavond gehouden die bezocht is door zo’n ruim 100 omwonenden. Op 7 oktober 2019 heeft een overleg plaatsgevonden tussen gemeente en vertegenwoordigers van VvE Klein Haastenburg. Naar aanleiding van de gegeven input zijn planaanpassingen doorgevoerd. Zo is de zuidwestelijke woontoren zoveel mogelijk in zuidelijke richting opgeschoven en is ervoor gekozen om, in verband met privacy, aan de westzijde de woontorens geen aan de gevel gehangen balkons te maken.

Planning

Planning van de bouw is te starten direct na de afgifte van de bouwvergunning. De verwachting is mei 2021. De koopwoningen worden verkocht via Boer Makelaardij uit Gouda en TW3 uit Rotterdam. Meer informatie volgt later op de website van Vastbouw.