Sporthal De Tobbe

Aan het Tobbepad op het terrein van voormalig zwembad de Tobbe, wordt een tijdelijke sporthal gerealiseerd. De exploitatie van de sporthal komt in handen van Sport.Gouda.

Hoelang gaat het duren?

De werkzaamheden zijn in mei 2019 gestart en duren naar verwachting tot en met februari 2020. De ruwbouw van de sporthal is omstreeks oktober 2019 klaar. Als de ruwbouw klaar is, start de aanleg van het buitenterrein.

Hoe komt het terrein eruit te zien?

Het buitenterrein rondom de sporthal wordt BIJ-vriendelijk ingericht. ‘BIJ-vriendelijk’ betekent dat (wilde) bijen en andere insecten er gemakkelijk aan stuifmeel en nectar kunnen komen. Dit gebeurt door aanplant van heesters en aanleg van een wilde bloemenveld. Naast het BIJ-vriendelijk maken van het terrein, moeten hoogteverschillen in het terrein worden opgevangen. Het vloerpeil van de nieuwe sporthal en het huidige niveau van de openbare ruimte verschillen in hoogte. Deze hoogteverschillen lossen we op door een deel van het groen op te hogen. 

Op het terrein is bosplantsoen aanwezig. In het op te hogen terrein staan twaalf bomen die weg moeten omdat ze anders op korte termijn afsterven. De ophoging belemmert de zuurstoftoevoer naar de wortels. 

In het plan is gekeken welke bomen het in het bosplantsoen wel kunnen redden. Vijf van deze bosplantsoenbomen kunnen uitgroeien tot volwaardige bomen. Deze bomen nemen we op in het gemeentelijk beheersysteem zodat ze voortaan ook het benodigde onderhoud krijgen. 

In het plan wordt het parkeerterrein aan de Groenhovenweg opgeheven en omgevormd naar een BIJ-vriendelijk veld. De zandondergrond is met een kleine toevoeging van aarde geschikt voor het wilde bloemenmengsel. Het huidige bosplantsoen aan de zijde van het fietspad wordt omgevormd naar vrijstaande bomen met onderbeplanting van BIJ-vriendelijke heesters. Enerzijds om dit groen aantrekkelijk te maken voor insecten. Anderzijds vanuit sociaal veiligheidsoogpunt omdat hiermee de sporthal vanaf het fietspad zichtbaar wordt.

Sporthal de tobbe

Meer informatie? 

De bouwwerkzaamheden van de sporthal zijn uitbesteed aan Jan Snel. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de aannemer www.jansnel.com of tel. (0348) 47 90 90 of info@jansnel.com

Voor vragen over de bouw van de sporthal kunt u contact opnemen met de gemeentelijke projectleider Maurice Kooien via tel 14 0182 of maurice.koolen@gouda.nl.

Heeft u vragen over het terrein, dan kunt u contact opnemen met Ton Terlouw via tel 14 0182 of ton.terlouw@gouda.nl.