Spoorzone

De Goudse Spoorzone is volop in ontwikkeling. De twee kilometer lange Spoorzone Gouda vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historisch stadscentrum van Gouda.

Vernieuwing zuidelijk stationsgebied (centrumzijde)

Het gedetailleerde ontwerp voor de grote verbouwing die in 2019 start, is klaar. De openbare ruimte en de stadsentree worden vernieuwd en worden groener. Er komt een nieuw busstation en ook een grote nieuwe fietsenstalling.

Visual stationsgebied

In de plannen zijn nu onder andere extra groen en duurzaamheidsmaatregelen toegevoegd. Met het plan worden de situatie rondom het station en de verbinding tussen station en de binnenstad sterk verbeterd. Het plan bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Er komt een nieuwe fietsenstalling van ca. 3000 plekken, afgestemd op de verschillende fietsroutes van en naar het station.
 • De stationshal wordt opgeknapt en beter verbonden met het plein.
 • Het busstation krijgt een nieuwe opzet met meer comfort en overzicht voor de reiziger.
 • De buitenruimte tussen het Van Bergen IJzendoornpark en het Kleiwegplein wordt opnieuw ingericht met meer ruimte voor voetgangers en fietsers.
 • Het gebied wordt autoluw gemaakt door een ‘halve knip’ voor autoverkeer bij het station.
 • De groenstructuur en duurzaamheid worden versterkt.

Afbeelding stationsgebied

Afbeelding stationsgebied

Kaart
Klik hier voor een grotere versie van deze kaart.

Nieuwe elementen in het ontwerp

 • In het ontwerp is veel aandacht voor extra duurzaamheidsmaatregelen. In de ondergrond worden extra maatregelen genomen om de waterberging te verbeteren en wateroverlast te verminderen.
 • Er komt minder verharding en meer groen voor het station, op het bus-eiland en bij het Bouwmeesterplein. Er komen grote plantvakken, bij verblijfsplekken voorzien van zitranden. Deze verbeteren ook de groeicondities van bestaande en nieuwe bomen en dragen zo bij aan de opname van regenwater.
 • Bij het station wordt ruimte vrijgehouden voor een kunstwerk dat allure geeft aan de openbare ruimte en mogelijk als ‘landmark’ een visitekaartje voor de stad wordt.
 • In het hele gebied komen maatregelen voor mensen met een beperking.
 • Uitgangspunt voor de verkeersstructuur is het mengen van verschillende verkeerssoorten. Voetgangers krijgen meer ruimte direct bij het station, terwijl de fietser op de aanrijroutes comfort wordt geboden. De centrale toegang van de fietsenstalling wordt verlegd naar de zijkant, zodat de verschillende verkeersstromen voor het station elkaar beter kunnen kruisen.
 • Door de extra ruimte voor fietsers en voetgangers en de bouw van nieuwe fietsenstallingen, gaan de taxistandplaatsen verhuizen naar de noordkant (Burgemeester Jamessingel) van het station.

De stadskant van het station is straks dus vooral gericht op openbaar vervoer, fietsers en voetgangers (autoluw, ‘rode loper naar de binnenstad’) terwijl de noordkant meer is gericht op de auto (taxi’s, P+R parkeergarage).

kaart Stationsgebied
Klik hier voor een grote versie van deze kaart.

Aan de noordkant van het station

 • is een groot bioscoopcomplex gebouwd: Cinema Gouda. De nieuwe bioscoop heeft 6 zalen met in totaal 786 zitplaatsen. Samen met de nieuwe stationsoverkapping en winkels wordt dit gebied steeds aantrekkelijker voor bezoekers en reizigers.
 • Fietsparkeren: Rondom het Huis van de Stad is een bewaakte en onbewaakte fietsenstalling. Hier is ruimte voor 4.000 fietsen.
 • P+R Stationsgarage: In maart 2014 is een nieuwe parkeergarage bij het station geopend. Deze dient tevens als P+R-garage. De garage ligt tevens op 50 meter van de binnenstad.
 • Kantoorkavels Jamessingel: Op 200 meter van de afslag van de snelweg, gelegen aan het spoor, liggen nog zes bouwkavels ten behoeve van kantoren. In totaal is hier 18.000 m2 aan kantoorruimte mogelijk. De gronden zijn bouwrijp, zodat snel met bouwen kan worden gestart.

Documenten