Spoorzone

De Goudse Spoorzone is volop in ontwikkeling. De twee kilometer lange Spoorzone Gouda vormt de verbindende schakel tussen het stationsgebied en het historisch stadscentrum van Gouda.

Het is een knooppunt van openbaar vervoer met NS intercity-station, busstation, een grote fietsenstalling en de P+R Stationsgarage.

Zuidzijde van het spoor

Herontwikkeling zuidelijk stationsgebied

De herontwikkeling van het zuidelijk stationsgebied is belangrijk voor inwoners en bezoekers van Gouda. Voor het college is het daarom ook een speerpunt. In september 2015 heeft de gemeenteraad de uitgangspunten vastgelegd en is besloten om het busstation op de huidige plek te handhaven. In de afgelopen maanden is in samenwerking met Prorail en NS een ontwerp (pdf - 47 mb) gemaakt met kostenramingen. Bewoners en bedrijven zijn vanaf het begin betrokken bij de planvorming. Ook is overlegd gevoerd met partijen als Arriva, de provincie Zuid-Holland, Rover en de Fietsersbond.

De financiële haalbaarheid van het plan is (nog) afhankelijk van de besluitvorming door de verschillende partijen. Deze is gepland voor de zomer. Versterking van de route naar de binnenstad, verbeteren fietsparkeren, een nieuw busstation en het toevoegen van nieuwe aantrekkelijke functies zijn hier belangrijke thema’s. De gemeenteraad bespreekt de plannen in juni.

kaart Stationsgebied
Klik hier voor een grote versie van deze kaart.

Impressies
stationsgebied 1

stationsgebied 2

stationsgebied 3

stationsgebied 4

Aan de noordkant van het station

  • is een groot bioscoopcomplex gebouwd: Cinema Gouda. De nieuwe bioscoop heeft 6 zalen met in totaal 786 zitplaatsen. Samen met de nieuwe stationsoverkapping en winkels zoals een AH-to-Go wordt dit gebied steeds aantrekkelijker voor bezoekers en reizigers.
  • Fietsparkeren: Rondom het Huis van de Stad is een bewaakte en onbewaakte fietsenstalling. Hier is ruimte voor 4.000 fietsen.
  • P+R Stationsgarage: In maart 2014 is een nieuwe parkeergarage bij het station geopend. Deze dient tevens als P+R-garage. De grage ligt tevens op  50 meter van de binnenstad.
  • Kantoorkavels Jamessingel: Op 200 meter van de afslag van de snelweg, gelegen aan het spoor, liggen nog zes bouwkavels ten behoeve van kantoren. In Total is hier 18.000 m2 kantoren mogelijk. De gronden zijn bouwrijp, zodat snel met bouwen kan worden gestart.