Spoortunnel

Van 6 mei tot en met 10 mei voeren wij (in de nachten) reparaties en onderhoudswerkzaamheden uit aan de noordelijke onderdoorgang van de Spoortunnel.

Wat gaan we doen?

In hoofdlijnen worden de volgende werkzaamheden uitgevoerd:

  • We herstellen schades aan de dichtregels en het tunnelplafond, ontstaan door te hoge vrachtwagens.
  • We reinigen de borstwering en verwijderen  graffiti om het aanzien van het bouwwerk te verbeteren.
  • De huidige verkeersborden met onder andere de hoogtebeperking vervangen we voor reflecterende exemplaren. 
  • Het bord van de parkeerverwijzing aan de noordkant wordt vervangen.
  • De tunnel wordt schoongemaakt.

Wanneer worden de werkzaamheden uitgevoerd?

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 4 nachten: van maandag 6 mei t/m vrijdag 10 mei. De tunnel is dan van 21.00 uur 's avonds tot – 6.00 uur 's morgens afgesloten. 

Wat zijn de gevolgen voor het verkeer?

Het verkeer wordt omgeleid. De omleidingsroute voor gemotoriseerd verkeer loopt via de Burgemeester Jamessingel, Nieuw Gouwe Oostzijde en de Kattensingel. Voetgangers en fietsers worden omgeleid via de route Noothoven van Goorstraat, Van Henegouwentunnel, Van Henegouwenstraat, Graaf Florisweg en Albert Plesmanplein.

spoortunnel

De ambulancedienst en politie kunnen ook tijdens de afsluiting in geval van nood wel gebruik maken van de tunnel. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor vragen en klachten kunt u contact opnemen met projectleider Rokus Groeneveld via tel. 140182 of per e-mail via meldpunt@gouda.nl.