Bouwplan Gedenklaan

Op de locatie van de voormalige Anne de Vriesschool komt nieuwbouw. De school was vanaf 1966 gevestigd tussen de Gedenklaan en de Voorwillenseweg en is rond 2011/2012 gesloopt. Voor de ontwikkeling van het gebied is tussen de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten.

Het plan

Het plan voorziet in de bouw van een zestal 2-onder-1-kap woningen aan de Voorwillenseweg en twaalf rijtjeswoningen aan de Gedenklaan. Het gebied wordt voor autoverkeer ontsloten vanaf de Gedenklaan. Daarnaast wordt voorzien in een voetgangers – fietsontsluiting vanaf de Voorwillenseweg.

Voor de ontwikkeling van het gebied is tussen de gemeente en de ontwikkelaar een overeenkomst gesloten waarbij bepaald is dat de gemeente het terrein functievrij oplevert. Om de locatie functievrij op te leveren dienen de aanwezige bomen in het gebied gekapt te worden. Daarnaast worden enige andere voorbereidende werkzaamheden verricht om de bouw mogelijk te maken.

Uitvoering en Planning

In het eerste kwartaal van 2020 voert gemeente Gouda een aantal werkzaamheden uit, waaronder het kappen van de bomen. Daarna zal het toekomstige parkeerterrein worden voorbelast. De bouw van de woningen zal naar verwachting in het laatste kwartaal van 2020 starten.

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Waar kan ik terecht voor vragen?

Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen over het project, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van Gemeente Gouda via tel. 14 0182 of meldpunt@gouda.nl. Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met projectleider Rokus Groeneveld. Hij is bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer en e-mailadres.

Voor vragen over het plan zelf verwijzen wij u naar de website van Janssen de Jong Projectontwikkeling.