Vervangen walmuur Fluwelensingel

Er is circa 12 meter walmuur langs de Fluwelensingel ter hoogte van huisnummer 96 bezweken. Daarom vervangt de gemeente het stuk walmuur.

Wat is er aan de hand?

Uit inspectie blijkt dat het bezweken stuk van de walmuur is verzakt en achterover is gevallen door de slechte staat van de houten fundering. Mogelijk ook dat één van de bomen heeft bijgedragen aan de schade. De kademuren aan weerszijden van het bezweken deel blijken nog in goede staat te zijn.

walmuur fluwelensingel

Wat gaan we doen?

We vervangen het bezweken stuk walmuur. De nieuwe walmuur krijgt dezelfde uitstraling als de aansluitende metselwerk walmuur. Om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren is het helaas nodig om twee bomen te kappen omdat deze te dicht bij de kademuur staan. Zij zullen teveel schade ondervinden door de werkzaamheden. De kapvergunning voor deze bomen is inmiddels verleend. Er komt één boom terug.

Planning

Op maandag 26 augustus start de aannemer met het plaatsen van de benodigde verkeersmaatregelen en het inrichten van het werkterrein. De werkzaamheden duren circa 7 weken. Vooruitlopend op de vervanging kapt de aannemer op dinsdag 6 augustus de twee bomen. 

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. 

Vragen?

Voor vragen kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda Roosemalen via tel. (0182) 58 83 46 of assistent projectleider Desiree Derr via tel. (0182) 58 91 51.