Kademuur Kattensingel

Vervangen kademuur en reconstructie Kattensingel

De kademuur van de Kattensingel is verzakt en in slechte staat. In overleg met bewoners is een mooi ontwerp gemaakt. De weg krijgt een 30 km-inrichting en langs de nieuwe kade komt ook een voetpad. De aannemer is gestart met de werkzaamheden  en de oplevering is gepland voor het eerste kwartaal van 2018.

Werkzaamheden

De kademuur langs de Kattensingel gelegen tussen de Pottersbrug en de Kleiwegbrug is in slechte staat en gaan wij vervangen. Omdat de inrichting zowel ondergronds als bovengronds ook aan vervanging toe is nemen we dit direct tijdens het vervangen van de kade mee.

Locatie

Kattensingel werkzaamheden

In hoofdlijnen verrichten we de volgende werkzaamheden:

 • We vervangen de kademuur;
 • We richten het gebied in als 30km-gebied;
 • Er wordt een extra voetpad langs de gracht aangelegd;
 • Op verschillende plekken maken we een verkeersdrempel of een verkeersplateau;
 • Diverse bomen zijn gekapt, die de werkzaamheden niet zullen overleven. Hiervoor planten we weer nieuwe bomen;
 • Nieuwe plantvakken worden ingericht;
 • De lichtmasten zijn verouderd en worden vervangen;
 • We vervangen de hemelwaterafvoer;
 • De nutsbedrijven voeren werkzaamheden aan hun netwerk uit.

De omwonenden zijn in de voorbereidende fase betrokken geweest bij de uitwerking van het ontwerp. Er was een werkgroep opgericht en er zijn een aantal bijeenkomsten geweest waarbij er samen is nagedacht over het nieuwe ontwerp van de Kattensingel. Dit heeft geresulteerd in een ontwerp wat op de informatieavond van 28 juni 2016 is  gepresenteerd.

De tekeningen van de nieuwe inrichting vindt u onderaan deze pagina.

De huidige situatie en een impressie van de toekomstige situatie

Kattensingel 1Kattensingel 2

Kattensingel 3Kattensingel 4

Kattensingel 5Kattensingel 6

Voortgang

De voorbereiding is eind januari 2017 afgerond waarna we een selectieprocedure zijn ingegaan. We hebben na de selectieronde 5 aannemers benaderd met de vraag een werkplan en een prijsaanbieding te doen, waarna we begin mei opdracht hebben geven aan KWS Infra bv omdat ze het beste uitvoeringsplan hadden.

De Kattensingel is inmiddels flink veranderd en zijn er vorderingen gemaakt aan de constructie van de kademuur.

Zoals u kunt zien liggen er momenteel drie grote pontons in de Kattensingel. Op het ene ponton staat een grote boorstelling om palen in de kademuur te boren, waarna de damwanden worden geplaats. Op de andere ponton staat een hydraulische boorkraan welke d.m.v. een boormotor de schoorpalen aanbrengt. Betonvlechters zijn bezig de wapening voor de deksloof te maken. Op het derde ponton staat een kraan die helpt bij het storten van beton voor de fundering en de deksloof.

Planning

Kws Infra bv is gestart met de werkzaamheden en deze duren naar verwachting t/m mei 2018. De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd. Hieronder vindt u de faseringskaart waarbij u kunt zien wat de werkrichting is en hoeveel tijd elke fase ongeveer duurt.

Fase 1: juli t/m november 2017
Fase 2: september t/m december 2017
Fase 3: oktober t/m februari 2018
Fase 4: november t/m maart 2018
Fase 5: januari t/m mei 2018

Faseringskaart

Faseringskaart Kattensingel

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden is er overlast voor het verkeer. Wij proberen uiteraard de overlast zoveel mogelijk te beperken. In het plan van KWS is in de fasering rekening gehouden met het afsluiten van telkens korte delen langs de kade en er wordt gewerkt vanaf het water. Hierdoor blijft de doorgaande weg open voor tweerichtingsverkeer en is er minimale overlast. Het is echter wel nodig om twee maal de gehele Kattensingel af te sluiten voor een weekend.

Afsluiting 4 – 9 april
Vanaf woensdag 4 april 6.00 uur tot maandag 9 april 6.00 uur is de Kattensingel dicht voor al het doorgaand verkeer.

Vragen?

 • Heeft u tijdens de uitvoering vragen en/of opmerkingen over de werkzaamheden? Neem dan contact op met de Omgevingsmanager van aannemer KWS (de heer Gert-Jan Roth) via tel. 06-54976385 of e-mail groth@kws.nl
 • Heeft u vragen over gas of elektra? Neem dan contact op met Stedin via tel. 06-52752883 of e-mail Mark.vanHarskamp@stedin.net
 • Heeft u vragen over kabeltelevisie of glasvezelverbindingen? Neem dan contact op met Rekam via tel. (0182) 585 585 of e-mail info@rekam.nl ter attentie van Patrick Versluis.
 • Heeft u vragen aan Gemeente Gouda?, bijvoorbeeld over de werkwijze van de aannemer, neemt u dan contact op met de toezichthouder van de gemeente (de heer Ruud Verberne) via tel. 06-43385048 of e-mail ruud.verberne@gouda.nl. Voor andere vragen over het project kunt u ook contact opnemen met de projectleider Sander Wools van afdeling Projecten Openbare Ruimte via tel. 14 0182 of per e-mail via projectondersteuningpor@gouda.nl.
 • Heeft u algemene vragen aan Gemeente Gouda? Dan kan dit kan via het meldpunt openbaar gebied tel. 140182 of gemeente@gouda.nl