Onderhoud sluizen en bruggen

De gemeente Gouda heeft de sluizen en beweegbare bruggen laten inspecteren. Tijdens deze inspecties zijn diverse schades naar voren gekomen die de komende jaren hersteld moeten worden.

Planning

Voor de zomer/ het najaar 2016 staan de volgende bruggen en sluizen op de planning:

Dirck Crabethbrug

Start uitvoering 12 september. Tijdsduur ca. 6 weken.

De Dirck Crabethbrug is een draaibrug en een verbinding tussen de Hoge en de Lage Gouwe ter hoogte van de Turfmarkt en alleen bestemd voor voetgangers en fietsers. De brug wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden volledig afgesloten van alle verkeer. Voetgangers en fietsers dienen om te lopen/rijden via de Sint Remeijnsbrug of de Sint Joostbrug.

Crabethbrug

Goverwellebrug

Start uitvoering in de week van 29 augustus. Tijdsduur ca. 5 weken.

De Goverwellebrug is een ophaalbrug die ligt over de Hollandse IJssel in de Goverwellesingel en geeft toegang tot de wijk Goverwelle vanaf de Provinciale weg N228 (Gouda-Haastrecht). De brug wordt op afstand bediend vanaf de Steve Bikobrug.Tijdens de werkzaamheden aan de Goverwellebrug zal er enige hinder ontstaan. Het verkeer zal met bebording omgeleid worden naar de beschikbare rijbanen.

Goverwellebrug

Pottersbrug

Start uitvoering werkzaamheden in de week van 7 november. Tijdsduur ca. 3 weken.

De Pottersbrug is een basculebrug die ligt op het Bolwerk over de waterverbinding van de Kattensingel en het water van de Turfsingel. Tijdens de werkzaamheden aan de Pottersbrug zal er geen hinder ontstaan voor het verkeer.

Pottersbrug

Rabatbrug

Start uitvoering werkzaamheden: 26 september. Tijdsduur ca. 3 weken.

De Rabatbrug is een basculebrug die de verbinding vormt tussen het Bolwerk en de Wachtelstraat, daar waar de Turfsingel uitkomt op de Nieuwe Vaart. Tijdens de werkzaamheden aan de Rabatbrug zal er geen hinder ontstaan voor het verkeer.

Rabatbrug

Steve Bikobrug

Start uitvoering werkzaamheden: 26 september. Tijdsduur ca. 5 weken.

De Steve Bikobrug is een basculebrug die de verbinding vormt tussen de Nieuwe Gouwe Oost Zijde en de Industriestraat. In het weekend van 29 en 30 oktober sluiten we de Steve Bikobrug af voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting wordt het verkeer omgeleid via de Rabatbrug.

Steve Bikobrug

Sint Joostbrug

Start uitvoering: 5 september. Tijdsduur ca. 8 weken.

De Sint Joostbrug is een verbinding tussen de Hoge Gouwe en de Lage Gouwe ter hoogte van de Lange Groenendaal. De brug wordt tijdens de uitvoering van de werkzaamheden in de week van 5 september volledig afgesloten voor alle verkeer. Tijdens de afsluiting dienen voetgangers en fietsers om te lopen/rijden via de Sint Remeijnsbrug of de Dirck Crabethbrug.

Sint Joostbrug

Sint Remeijnsbrug

Start uitvoering werkzaamheden vanaf 12 september. Tijdsduur ca. 4 weken.

De Sint Remeijnsbrug is een hefbrug die de verbinding vormt tussen de Hoge Gouwe en de Lage Gouwe ter hoogte van de Nieuwehaven. De brug wordt tijdens de werkzaamheden niet afgesloten voor het verkeer. Er zullen wel momenten zijn waarin de brug langer geopend zal zijn dan normaal.

Remeijensbrug

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we helaas niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u ernstige overlast ondervinden, neem dan contact op met de heer G. Both, telefoonnummer 06 - 46 10 04 08.

Meer weten?

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Jolanda Roosemalen van de gemeente Gouda via tel. 14 0182 of per e-mail jolanda.roosemalen@gouda.nl.