Kademuur Walvisstraat

Kademuur Walvisstraat

De kademuur langs de Walvisstraat tussen de Bockenbergstraat en de Lethmaetstraat wordt vervangen. Ook richten we de straat opnieuw in en komt er een nieuw riool in de weg. Daarnaast verlengen we de waterloop Ruige Wetering en verbinden we deze met de Waddinxveensche Wetering zodat beide waterlopen één geheel vormen. Om voetbalvereniging O.N.A. bereikbaar te houden plaatsen we een brug.

Voortgang voorbereidingen

Er zijn verschillende onderzoeken gedaan en hiermee is een eerste ontwerp voor de nieuwe kadeconstructie gemaakt. Ingenieursbureau Royal HaskoningDHV verzorgt de verdere technische voorbereiding van het project. Voor de zomer 2017 verwachten we de resultaten tijdens een bewonersavond te kunnen presenteren. Zodra de exacte datum bekend is ontvangen de bewoners rond het projectgebied hier een uitnodiging voor. Daarna gaat de gemeente het project aanbesteden.

Planning

De planning is dat augustus 2017 de aannemer van het werk bekend is. Daarna start de aannemer met de uitvoeringsvoorbereiding. Zonder tegenslagen start deze aannemer in het 4e kwartaal van 2017. Wilt u meer weten over het project? Kijk dan op www.gouda.nl/walvisstraat.

Waar kan ik terecht met vragen?

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met projectleider Nicole van Eck van de gemeente Gouda. Dit kan telefonisch via 14 0182 of per e-mail via nicole.vaneck@gouda.nl.

 

Kademuur Walvisstraat foto