Groot onderhoud Haastrechtsebrug 2022+

Het is nodig om groot onderhoud bij de Haastrechtsebrug uit te voeren. Zo kan de brug weer 30 jaar mee zonder verdere grootschalige ingrepen. Er is geen sprake van een onveilige situatie.

Wat is er aan de hand?

De Haastrechtsebrug wordt een dagje ouder en krijgt te maken met problemen:

  • De technische en elektrische installaties zijn aan vervanging toe. Het risico op storingen wordt te groot. Storingen veroorzaken overlast voor verkeer- en of scheepvaart.
  • De verkeersregelinstallaties (verkeerslichten) zijn oud en aan vervanging toe.
  • De fietspaden op de brug verkeren in slechte staat en moeten vervangen worden.

In de huidige situatie is de veiligheid voor fietsers op het kruispunt Haastrechtsebrug - Goejanverwelledijk onvoldoende. Dit komt door de ligging van de fietspaden van en naar de brug. Er is te weinig ruimte voor fietsers om te wachten en er zijn twee oversteken met kruisend verkeer. De afgelopen tientallen jaren is het steeds drukker geworden.

Wat gaan we doen?

We voeren groot onderhoud uit zodat de brug weer 30 jaar meekan. Hierbij vervangen we de mechanische en elektrische installaties. We bekijken gelijk of we de verkeersveiligheid van de fietsers kunnen verbeteren. Dat doen we op de volgende twee onderdelen:

  • Eventueel reconstructie van de fietspaden op en aan weerszijden van de brug;
  • Eventueel aanpassing van de afhandeling van het verkeer door de verkeersregelinstallaties  zodat deze passen in de nieuwe situatie.

Indien mogelijk wordt dit meegenomen bij het uitvoeren van het groot onderhoud van de brug. Het kan ook zo zijn dat we het niet gelijk kunnen uitvoeren. Dan wordt de brug voorbereid op aanpassingen van de verkeersituatie in de toekomst.

De brug sluiten we daarna aan op de centrale bedienpost in het Huis van de Stad

Planning

De voorlopige planning is dat we in het laatste kwartaal 2022 starten met de uitvoering van het werk. Dat is na het vaarseizoen en na de feestelijkheden voor Gouda 750.

Inmiddels is er een Algemeen Programma van Eisen voor beweegbare bruggen opgesteld. Dit dient als uitgangspunt voor nieuwe beweegbare bruggen en werkzaamheden aan de bestaande beweegbare bruggen in de gemeente Gouda. Dat helpt ons iedere brug op dezelfde manier te beheren en onderhouden.

Verder is er een ontwerp gemaakt voor de fietspaden op de brug waarbij gekeken is naar het verbeteren van de verkeersveiligheid voor het fietsverkeer. Dit ontwerp is afgestemd met de fietsersbond afdeling Gouda Midden-Holland. Momenteel onderzoeken we of dit ontwerp zonder al te grote ingrepen te doen aan de brug, financieel haalbaar is.

Waar kan ik terecht voor vragen?

Voor al uw vragen en opmerkingen kunt u contact opnemen met de projectleiders van de gemeente Gouda, tel. 14 0182 of gemeente@gouda.nl

 

Haastrechtse brug
De Haastrechtse brug