Beschoeiingen vervangen

In 2017 vinden op tientallen plekken werkzaamheden aan de oevers plaats.

Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van diverse watergangen. Deze stabiliteit moet overal langs de watergangen gewaarborgd blijven, zodat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar is als berging en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bij het vervangen van een beschoeiing maken we een afweging tussen het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van een onderwaterbeschoeiing. Bij de afweging houden we rekening met de ligging van de oever, de breedte van de berm, aanwezigheid van bomen langs de oever, mate van afkalving van de oevers etc.

Beschouiing Regentesseplantsoen

Locaties

In de periode van 1 januari tot en met 31 oktober 2017 werken we op de volgende locaties aan de oevers:

  1. Anna van Meertenstraat, naast appartementencomplex
  2. Gloucesterstraat, ter plaatse van woning nr. 68
  3. Molenomloop, ter hoogte van woning nr. 21 t/m 68a
  4. Plaswijckweg
  5. Plaswijckweg, ter hoogte van ingang Parkeerplaats Gildenburg
  6. Plaswijckweg, ter plaatse van kruising Plaswijckweg en Veenzoom
  7. Plaswijckweg, achter woning Westerhoef nr. 1 t/m 31
  8. Zaagmolenkade, ter hoogte van woning nr. 50 t/m 17
  9. Zwenkgras, tussen woning nr. 47 en 47a

Bereikbaarheid

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. Dit verschilt echter per locatie en is afhankelijk van de werkmethode van de aannemer. Zodra hierover meer bekend is volgt meer informatie.

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip. Mocht u ernstige overlast ondervinden, neem dan direct contact op met de heer Nurie Hagenouw via tel. 06 31 57 00 00

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit project, neem dan contact op met projectleider Jolanda Roosemalen van de gemeente Gouda. Dit kan telefonisch via 14 0182 of per e-mail: jolanda.roosemalen@gouda.nl.