Beschoeiingen vervangen

In 2018 vinden op diverse locaties in de gemeente Gouda werkzaamheden aan oevers plaats.

Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van diverse watergangen. De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de watergangen gewaarborgd blijven zodat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft als berging en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater.

Bij het vervangen van een beschoeiing wordt een afweging gemaakt tussen het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van een onderwaterbeschoeiing. Afwegingsfactoren zijn de ligging van de oever, de breedte van de berm, aanwezigheid van bomen langs de oever, mate van afkalving van de oevers etc.

Werkzaamheden beschoeiingen

Planning

In de periode van 1 januari t/m 15 december 2018 zullen op de volgende locaties werkzaamheden aan de oevers plaatsvinden:

Aanbrengen beschoeiingen:

 1. Omlooppad/ Schermerpad
 2. Omlooppad/ Kramersweg
 3. Omlooppad/ Groen van Prinstererstraat
 4. Rietzoom
 5. Tijmpad
 6. Madrigaalhof
 7. Gerschwinstraat, gedeelte langs de Voorwillenseweg
 8. Voorwillenseweg
 9. Voorwillensweg/ Vinkeveldpolder
 10. Aschpotpad
 11. Ronsseweg
 12. Hanzeweg
 13. Omlooppad/ Sportveld
 14. Oostlangekade
 15. Industriestraat ter hoogte van huisnummer 114

Aanleg/ herstel natuurvriendelijke oevers:

 1. Omlooppad/ Schermerpad
 2. Omlooppad/ Kramersweg
 3. Rietzoom
 4. Aschpotpad
 5. Ronsseweg
 6. Hanzeweg

Bereikbaarheid

De werkzaamheden kunnen gevolgen hebben voor de bereikbaarheid. Dit verschilt echter per locatie en is afhankelijk van de werkmethode van de aannemer. Zodra hierover meer bekend is volgt nadere informatie via deze site.

Overlast

We streven ernaar overlast tijdens de uitvoering van de werkzaamheden zoveel mogelijk te beperken. Enige vorm van overlast kunnen we echter niet uitsluiten of voorkomen. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit project, neem dan contact op met projectleider Jolanda Roosemalen van de gemeente Gouda. Dit kan telefonisch via 14 0182 of via jolanda.roosemalen@gouda.nl.