Onderhoud beschoeiingen

Voor 2020 staan er op diverse locaties in de gemeente Gouda werkzaamheden aan oevers op de planning. Hierbij is onderscheid te maken in herstelmaatregelen (groot onderhoud) en volledige vervanging.

Slechte beschoeiingen bedreigen de stabiliteit van de oeverbescherming van diverse watergangen. De stabiliteit van de oeverbescherming moet overal langs de watergangen gewaarborgd blijven zodat er voldoende oppervlaktewater beschikbaar blijft als berging en voor de kwaliteit van het oppervlaktewater. 

Bij het vervangen van een beschoeiing wordt een afweging gemaakt tussen het aanbrengen van een nieuwe beschoeiing of het aanleggen van een natuurvriendelijke oever, al dan niet in combinatie met het aanbrengen van een onderwaterbeschoeiing. Afwegingsfactoren zijn de ligging van de oever, de breedte van de berm, aanwezigheid van bomen langs de oever, mate van afkalving van de oevers etc.

Werkzaamheden beschoeiingen

Planning

In 2019 inventariseren en inspecteren we de oevers die op de planning staan voor het jaar 2020. Hierbij wordt bekeken of er wat moet gebeuren en zo ja wat. In 2020 worden de uit de inventarisatie en inspectie benoemde noodzakelijke onderhoudsmaatregelen uitgevoerd.

De te inventariseren en inspecteren oevers in 2019:

 1. Achterwillenseweg
 2. Bleulandpad
 3. Bloemendaalseweg
 4. Broekweg
 5. Burgemeester Jamessingel
 6. Burgvlietkade
 7. Crocuspad
 8. Cronjéstraat
 9. De Goudse Poort
 10. De Groene Wal
 11. Eerste Moordrechtse Tiendeweg
 12. Gedenklaan
 13. Geertruida Hoeve
 14. Goudse Houtsingel
 15. Hanzeweg
 16. Heempad
 17. Helena Rietbergstraat
 18. Hortensiasingel
 19. Kamperfoelielaan
 20. Nieuwe Gouwe O.Z.
 21. Noorderhout
 22. Papaverstraat
 23. Sportlaan
 24. ’t Groene Eiland
 25. Tweede Moordrechtse Tiendeweg
 26. Verkennerspad
 27. Vlierpad
 28. Voorwillensweg
 29. Winterdijk

Vragen?

Mocht u vragen hebben over dit project, neem dan contact op met projectleider Jolanda Roosemalen van de gemeente Gouda. Dit kan telefonisch via 14 0182 of via jolanda.roosemalen@gouda.nl.