Spinnewielplein

Het Spinnewielplein achter Cultuurhuis Garenspinnerij krijgt een opknapbeurt. Het doel is een groen plein waar het fijn is om te zijn. Het project is van de gemeente Gouda, maar vooral bewoners en organisaties in de buurt gaan het plan maken. Zij krijgen hulp van betrokken specialisten die de wijk Korte Akkeren en haar bewoners goed kennen.

De gemeente geeft de vakmensen, bewoners en organisaties veel vrijheid om een plan te maken, zodat de buurt het plein gaat gebruiken. Het is belangrijk dat de wensen van betrokken bewoners en organisaties uit de buurt zoveel mogelijk in het plan komen.

De gemeente heeft wel een aantal uitgangspunten. Drie voorbeelden: er komt niets tegen de muur van de Garenspinnerij, de betonnen wand op het plein blijft staan omdat die deel uitmaakt van de waterkering, en natuurlijk is het belangrijk dat het plan niet duurder wordt dan afgesproken.

Lokale mensen helpen de gemeente

De gemeente overlegt regelmatig met de lokale vakspecialisten die de buurt helpen bij het plan. Zo zorgen we ervoor dat we binnen de mogelijkheden blijven en dat het plan uitvoerbaar is. De vakspecialisten zijn landschapsarchitect Kees Ykema en Rachida Chabani van Passie Compassie.

Iedereen mag meedoen

Mevrouw Chabani spreekt tot en met 14 september met bewoners, jongeren, ouderen en organisaties die wonen / actief zijn op en rondom het Spinnewielplein. Alle informatie die zij ophaalt in de buurt komt in een eindverslag en presentatie. De presentatie is tijdens een informatieavond.

Met alle informatie gaat landschapsarchitect Ykema een schetsontwerp maken. Dat ontwerp laat de gemeente Gouda aan de buurt zien. Iedereen mag erop reageren en zijn mening geven. De reacties verwerkt de landschapsarchitect zoveel mogelijk in zijn ontwerp. Dan is er een ‘voorlopig ontwerp’.

Samen ontwerpen en onderhouden?

De gemeente toetst het ontwerp en kijkt zo of aan de voorwaarden wordt voldaan en of het uitvoerbaar is. Als dat zo is, dan hebben we een ‘definitief ontwerp’. Dat kunnen we samen aan de wijk presenteren. Daarna voeren we het uit. Onderzocht wordt ook of mensen in de buurt het plein samen willen en kunnen onderhouden en of zij er activiteiten willen organiseren.

Het Groenfonds betaalt

Het plan wordt betaald vanuit het Groenfonds van de gemeente. Het Groenfonds is opgezet vanuit de groenstructuurvisie. Andere projecten die zijn betaald vanuit het Groenfonds zijn onder andere het plantsoen aan de J. van Lennepkade, De Baan, het hoekje Walvisstraat en Sint Mariewal. Daar komt nu het Spinnewielplein bij.