Wijkteams Gouda

Wijkteams bestaan uit bewoners die zich vrijwillig inzetten voor de leefbaarheid van hun wijk. Wijkteams werken hierbij samen met partners als de gemeente en bijvoorbeeld woningbouwcorporaties, politie, jongerenwerk en andere maatschappelijke instellingen.

Wijkteams hebben recht op informatie over wat er in hun wijk gaat spelen (bijvoorbeeld bij herinrichting van het openbaar gebied of bij maatregelen tegen overlast) en mogen de gemeente hierover adviseren. Belangrijk daarbij is dat de teams aangeven hoe zij de bewoners uit de wijk betrekken bij deze adviezen.


Bent u een inwoner uit Kort Haarlem en wilt u een nieuw wijkteam vormen? U kunt contact opnemen met de gebiedsregisseur van Gouda Oost via: johan.denambtman@gouda.nl.