Burgerparticipatie: inwoners betrekken bij gemeenteplannen

Gouda is een stad waarin we samen leven, samen kiezen en samen doen. De gemeente wil bewoners, ondernemers, organisaties en professionals zo veel mogelijk, en zo vroeg mogelijk bij plannen en projecten van de gemeente betrekken. De gemeente kan bij veel van haar plannen de mening, ideeën of informatie uit de stad gebruiken. Dat noemen we in gemeente-taal: burgerparticipatie. Dit komt de kwaliteit van het beleid ten goede en kan de tijdsduur van de besluitvorming verkorten.

Participatie of betrokkenheid van inwoners gebeurt:

1) als de gemeente beleid maakt, uitvoert of evalueert;
2) bij het verkrijgen van draagvlak;
3) als het uw woon- of leefomgeving treft én;
4) als betrokkenen daadwerkelijk invloed kunnen hebben.

De mate van invloed door inwoners verschilt per onderwerp. Daarover heeft de gemeente afspraken gemaakt, die zijn onder meer vastgelegd in de 'Algemene inspraak- en participatieverordening Gouda'.  We geven dit weer via een zogeheten participatietrap.

model participatie

Informeren

De gemeente houdt u van het plan op de hoogte via bijvoorbeeld een brief, een informatieavond of een website. De gemeente bepaalt de agenda; betrokkenen hebben geen inbreng (of niet meer).

Raadplegen

De gemeente vraagt om uw mening, ervaring en ideeën. Dit kan zijn via inloopavonden, enquêtes of via een website. De gemeente bepaalt de agenda en gebruikt waar mogelijk uw mening bij het vervolgproces. De reacties zijn voor de gemeente niet bindend.

Adviseren (dialoog)

De gemeente vraagt om uw advies. U kunt problemen en oplossingen aandragen. De gemeente bepaalt de agenda, maar de reacties van betrokkenen spelen een volwaardige rol bij het ontwikkelen van het beleid. De gemeente verbindt zich dan ook aan de resultaten en kan bij de uiteindelijke besluitvorming hiervan alleen beargumenteerd afwijken.

Samen doen (co-productie)

De gemeente vraagt u als gelijkwaardige partner bij het project. Samen met de gemeente bepaalt u de agenda en zoekt u naar oplossingen. De gemeente verbindt zich aan de gekozen oplossingen in de besluitvorming. Betrokkenen zitten al vroeg met de gemeente aan tafel om over uitgangspunten, een plan of ontwerp mee te denken. Vaak denken betrokkenen ook mee over hoe het proces ingericht moet worden.

Meebeslissen

De gemeente vraagt u als mede-besluitvormer over beleid. Hier is sprake van de grootste mogelijke invloed van inwoners over beleid.

Invloed uitoefenen

Misschien wilt u uw invloed uitoefenen op de gemeenteplannen waar u niet bij bent betrokken. Dit kan via het inspreken tijdens de vergadering van de gemeenteraad of het gebruik maken van het open podium van de gemeenteraad. U kunt ook een afspraak maken met een collegelid of langskomen op het maandelijkse spreekuur. Dichtbij in uw wijk kunt u invloed uitoefenen via de wijkteams.

Inwonersinitiatieven

Het kan ook zijn dat u zélf een initiatief bij de gemeente wil voorleggen. Wij houden van goede ideeën en ondersteunen u graag. Wilt u weten op welke manieren u ondersteund kunt worden? Bekijk dan 'Goed idee voor Gouda?'.