Participatie

Samen maken we Gouda. Het betekent een wisselwerking tussen de gemeente en haar inwoners.

Samen werken aan een prettige stad

Samen maken we Gouda. Dat is het uitgangspunt van het college van Gouda. Het betekent een wisselwerking tussen de gemeente en haar inwoners. Enerzijds, het open staan voor initiatieven van inwoners om Gouda nóg leuker, socialer of aantrekkelijker te maken. Anderzijds, het betrekken van inwoners bij de plannen van de gemeente Gouda (burgerparticipatie).

 

Goede ideeën van inwoners

In Gouda zit veel creativiteit: er komen veel initiatieven uit de stad. De gemeente wil zo veel mogelijk ruimte bieden aan deze initiatieven. Daarom heeft zij een aantal mogelijkheden om deze ideeën te ondersteunen, te faciliteren en te ondersteunen. Heeft u een goed idee voor Gouda? Bekijk dan Goed idee voor Gouda?.

burgerparticipatie

 

Inwoners betrekken bij gemeenteplannen

De gemeente maakt plannen op het gebied van herinrichting van bijvoorbeeld straten en parken maar ook op sociaal en cultureel gebied. Dit doet zij voor de stad en daarom betrekt zij waar mogelijk de inwoners bij het maken of uitvoeren van plannen. Dit noemen we burgerparticipatie. Wilt u weten hoe u wordt betrokken of hoe u invloed kunt uitoefenen? Lees dan verder over Goudse burgerparticipatie.

burgers betrekken bij plannen