Veelgestelde vragen glasvezel in Gouda

Op deze pagina vindt u de veelgestelde vragen over de aanleg van glasvezel in Gouda.

Wat is de rol van de gemeente bij het aanbieden van glasvezel?

Een gemeente heeft een vergunningverlenende, coördinerende en toezichthoudende rol. Waar mogelijk probeert de gemeente de partijen te laten samenwerken in aanlegplanning en tracé-bepaling om de overlast voor de omgeving zoveel mogelijk te beperken. In het kader van de telecomwet moet de gemeente telecombedrijven gedogen. 

Voor welke wijken is een vergunning afgegeven?

Momenteel is er een vergunning afgegeven aan Deltafiber voor de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. Het is nog niet bekend of én wanneer de andere wijken aan de beurt zijn.

KPN heeft een vergunning om in de wijken Korte Akkeren en de binnenstad glasvezelnetwerk aan te leggen. Nieuwbouwwijken zoals Westergouwe en Middenwillens hebben al een glasvezelnetwerk. Het is nog niet bekend of én wanneer de andere wijken aan de beurt zijn.

Kunnen er meerdere glasvezelaanbieders in mijn straat komen?

Ja, de telecomwet geeft aan dat meerdere leveranciers glasvezelnetwerken mogen aanleggen in dezelfde straat. Ze moeten hiervoor wel een vergunning aanvragen.

Ben ik verplicht een glasvezelabonnement te nemen?

Nee, u bent niet verplicht een abonnement voor het gebruik van glasvezel af te sluiten.