Glasvezel in Gouda

Deltafiber en de gemeente Gouda hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de wijken Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal. De vergunning is in augustus 2019 afgegeven.

Bewoners in Goverwelle, Plaswijck en Bloemendaal ontvangen een brief van de aannemers van Deltafiber over de werkzaamheden. Dit zijn VolkerWessels Telecom voor de wijken Plaswijck en Bloemendaal en APK Telecom voor de wijk Goverwelle. De werkzaamheden worden in opdracht van Deltafiber Nederland BV uitgevoerd onder projectnaam Ga voor Glasvezel. Wilt u meer weten over uw status, een afspraak maken of toestemming geven? Neem dat contact op met:

Met KPN NetwerkNL is ook een samenwerkingsovereenkomst getekend voor het aanleggen van glasvezel in de navolgende wijken: Korte Akkeren, Binnenstad, Kort Haarlem en Noord. De vergunningen zijn hiervoor verleend. De aannemer VolkerWessels Telecom voert de werkzaamheden uit in opdracht van KPN NetwerkNL. Bewoners van deze worden middels een brief op de hoogte gesteld van de werkzaamheden.Woont u in een van deze wijken en wilt u meer weten over uw huidige status, een afspraak maken of toestemming geven? Bekijk dan de website van KPN NetwerkNL.

n de wijken Westergouwe en Middenwillens ligt al een glasvezelnetwerk.

Wilt u weten onder welke wijk uw woning valt? Download de kaarten (pdf) met markering voor:

Meerdere aanbieders

Er zijn meerdere leveranciers die in verschillende straten in Gouda glasvezel willen aanleggen. Uiteraard is het aan de bewoners of ze gebruik willen maken van glasvezel en zijn ze vrij te kiezen welke providers aangesloten mogen worden. Er zijn ook bewoners/bedrijven die meerdere aansluitingen willen hebben.

Mocht u benaderd worden door een van de glasvezelaanbieders die aangeven dat ze handelen namens de gemeente, dan is dat onjuist. Wij vragen u dit te melden via gemeente@gouda.nl.

Vragen?

Heeft u nog vragen over dit onderwerp? Bekijk dan Veelgestelde vragen glasvezel in Gouda.