Voorbereidingsbesluit locatie Turfmarkt 60

Het college van burgemeester en wethouders van Gouda maakt ingevolge artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad in zijn vergadering op 26 september 2018 heeft besloten een voorbereidingsbesluit te nemen voor de locatie Turfmarkt 60 gelegen in het bestemmingsplan Binnenstad West, Gouda.

Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op de dag van  publicatie. 

Bijbehorende documenten