Terinzagelegging voorontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase 3

Burgemeester en wethouders van Gouda maken op grond van het bepaalde in de inspraak- en participatieverordening bekend dat zij het voorontwerpbestemmingsplan Westergouwe fase 3 ter inzage leggen. 

Dit voorontwerpbestemmingsplan is bedoeld om de bouw van Westergouwe fase 3 mogelijk te maken. Het voorontwerp ligt van 16 januari 2020 tot en met 26 februari 2020 voor een ieder op de volgende wijzen ter inzage:
- Digitaal via de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0513.1109Westergouwe3-VO01
- Op papier tijdens de openingsuren van het Huis van de Stad, Burgemeester Jamesplein 1 in Gouda.

Het plan heeft het volgende kenmerk: NL.IMRO.0513.1109WG3-VO01. De documenten staan ook hieronder.

Gedurende de termijn van ter inzagelegging kan iedereen schriftelijk een inspraakreactie kenbaar maken over het voorontwerpbestemmingsplan Westergouwe 3. U kunt deze sturen aan de Gemeente Gouda, t.a.v. de afdeling Ruimtelijk beleid en advies, postbus 1086, 2800 BB  Gouda. Voor nadere informatie kunt u contact zoeken met de heer B. Grisnich, telefoonnummer: 0182-588963 of mail beschier.grisnich@gouda.nl.

Gouda, 15 januari 2020