Ruimtelijke plannen

U kunt de bestemmingsplannen, structuurvisies en andere ruimtelijke plannen van de gemeente Gouda op verschillende manieren raadplegen.

Het belangrijkste ruimtelijke plan is een bestemmingsplan. Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn. De gemeente wijst dus een bestemming toe aan de grond. Een bepaald gebied kan bijvoorbeeld de bestemming 'Wonen' hebben. Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond is het belangrijk om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

U kunt de ruimtelijke plannen van de gemeente Gouda op diverse manieren raadplegen.

Ruimtelijkeplannen.nl

Alle vastgestelde digitale ruimtelijke plannen van Gouda staan op de website http://www.ruimtelijkeplannen.nl/. U kunt ook direct inzoomen op Gouda.

Het plan dat op www.ruimtelijkeplannen.nl is gepubliceerd, is beslissend. Wij stellen onze ruimtelijke plannen ook op papier beschikbaar, maar als deze afwijken van het plan dat is gepubliceerd op www.ruimtelijkeplannen.nl, is het plan op die website beslissend.

Handige overzichtskaart

De gemeente Gouda heeft ook een eigen viewer ontwikkeld waarmee u makkelijker de plannen kunt bekijken op een kaart van onze stad. (Werkt ook op de iPad)

Papieren exemplaren

Alle ruimtelijke plannen kunt u ook op papier bekijken in het Huis van de Stad. Plannen die ter inzage liggen kunt u in verband met de coronamaatregelen alleen op afspraak inzien. Bel hiervoor naar het Klant Contact Centrum via 14 0182. Voor de overige plannen kunt u ook het beste een afspraak maken (dan kunnen alle documenten voor u opgezocht en klaargelegd worden).