Rioolaansluiting

De gemeente verzorgt een aansluitpunt voor uw aansluiting op het gemeentelijk rioolstelsel. Indien uw perceel wordt of is aangesloten op het rioolstelsel, dan moet uw rioolaansluiting voldoen aan het bouwbesluit en het uitvoeringsbeleid van de gemeente. 

Beschrijving

Meer informatie hierover vindt u in de aansluitverordening riolering 2015.

Er zijn meerdere categorieën afvalwater die u kunt lozen op het gemeentelijk riool. Afhankelijk van uw situatie kunt u meerdere aansluitingen nodig hebben om uw afvalwater af te voeren. Per categorie afvalwater dient u een aparte aansluiting op de perceelgrens aan te bieden. In de meeste gevallen gaat het om de afvoer van hemelwater en vuilwater.

Als u een nieuwe aansluiting op het riool wilt hebben dient u hiervoor een formele aanvraag in bij de gemeente. Dit doet u ook als u een bestaande aansluiting wilt wijzigen. Hiervoor gebruikt u het aanvraagformulier rioolaansluiting. Hierop geeft u precies aan wat in uw situatie van toepassing is.

Voor het vervangen van een bestaande rioolaansluiting en het buiten gebruik stellen van een rioolaansluiting doet u een melding bij de gemeente. Ook daarvoor gebruikt u het aanvraagformulier.