Grondwater

Bezorgt het grondwater u overlast, dan is natuurlijk de vraag: hoe komt het en wat kan er aan gedaan worden? Er zijn veel oorzaken mogelijk. Soms kunt u het probleem zelf oplossen en in andere gevallen kunt u terecht bij de gemeente, het waterschap of de provincie.

Wat is grondwater?

Grondwater is normaal gesproken niet zichtbaar omdat het water onder het grondoppervlak ligt. Maar door een te hoge of te lage grondwaterstand kunt u er wel last van hebben. Denk bijvoorbeeld aan water in kruipruimtes of kelders, optrekkend vocht in de muren, verzakkingen, scheurvorming etc.

grondwaterbeheer

Wat kunt u zelf doen?

Als eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor uw eigen terrein en voor een goede staat van uw woning. Hierbij kunt u denken aan het waterdicht maken van de vloer, het opvullen van de kruipruimte of in een extreem geval het vervangen van de fundering. Kunt u het overtollig grondwater niet kwijt? Dan kunt u de gemeente vragen om hiervoor voorzieningen te treffen. In sommige gevallen kan het zijn dat de gemeente wacht met de uitvoering hiervan tot er gemeentelijke (riool)werkzaamheden plaatsvinden.

Wat doet de gemeente?

De gemeente kan bij rioolvervanging, infiltratievoorzieningen aanleggen om het grondwater in de openbare ruimte te beïnvloeden en hiermee schade aan panden voorkomen. Maar ook bomen, regenval of evt. ondoorlatende lagen in de bodem hebben invloed op de grondwaterstand. Hierdoor kan het peil van het grondwater afwijken van het peil van het oppervlaktewater. Het beleid van de gemeente Gouda streeft naar een grondwaterpeil dat schommelt rondom het peil van het oppervlaktewater. Het waterschap beheert het peil van het oppervlaktewater.

Gemeentelijk beleid over grondwater is onderdeel van het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Grondwatermeetnet

Op diverse locaties in Gouda zijn peilbuizen geplaatst waarmee over langere termijn de grondwaterstanden worden gemeten. Met het meten van de grondwaterstanden krijgt de gemeente inzicht in schommelingen in de grondwaterstand.

Meer weten?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het funderingsloket via funderingsloket@gouda.nl.