Funderingsherstel

Door een slappe bodem in combinatie met een groot aantal vooroorlogse woningen, gefundeerd op houten palen, hebben we in Gouda te maken met funderingsproblemen. Dit betreft de wijken Kadebuurt, Korte Akkeren, Kort Haarlem, Ouwe Gouwe en Nieuwe Park en de binnenstad.

De staat van de fundering is de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Echter, het herstel van een slechte fundering is zo kostbaar dat dit niet voor iedere huiseigenaar is op te brengen. Als de bank geen lening kan verstrekken is er inmiddels een alternatief. 

Het landelijk Fonds Duurzaam Funderingsherstel (FDF) verstrekt leningen aan eigenaren die niet bij hun bank terecht kunnen. De lening is sinds oktober 2017 beschikbaar in gemeenten die zijn aangesloten bij het fonds. Het college heeft besloten om daarvoor een pilot te starten en aan te sluiten bij het FDF. Nu wordt ervaring opgedaan met de werking van het fonds. Eind 2018 zal gemeente eventueel besluiten tot definitieve deelname. 

Het landelijk fonds stelt aanvullende eisen voor het aanvragen van een lening. Een ervan is dat de funderingslening alleen wordt verstrekt als iedereen in het bouwblok meedoet. Meer informatie over het fonds en het aanvragen van lening vindt u op de landelijke website Funderingsherstelfonds

In aanmerking komen?
Neem contact op met het funderingsloket@gouda.nl om te onderzoeken of u in aanmerking komt voor het lening uit het fonds.