Bestemmingsplan

Een bestemmingsplan bepaalt hoe u de grond mag gebruiken, of u ergens mag bouwen en wat voor bebouwing dat mag zijn. 

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning wilt aanvragen of een bedrijf wilt beginnen op uw grond, raden wij u aan om eerst te onderzoeken of uw plannen passen binnen het bestemmingsplan.

U kunt de ruimtelijke plannen en bestemmingsplannen van de gemeente Gouda op diverse manieren raadplegen.