Wonen & (ver)bouwen

 • Verhuizing en inschrijving

  Verhuizen U geeft de verhuizing door in de gemeente waar u gaat wonen.

 • Woning huren of kopen

  Sleutel Wonen in Gouda, tijdelijke verhuur woning, urgentieverklaring woningzoekende, woonkostentoeslag huurhuis.

 • Bouwen en verbouwen

  Bouwen woning Wilt u gaan (ver)bouwen? Mogelijk heeft u daar een omgevingsvergunning voor nodig. Ook is het goed om te weten wat er in het bestemmingsplan staat of dat u een monumentaal pand heeft.

 • Gouda werkt aan de stad

  Huis bouwen Gouda werkt aan de stad om deze beter, toegankelijker en vooral ook aantrekkelijker te maken. De gemeente vindt het belangrijk dat u als bewoner op de hoogte bent van de werkzaamheden die er in uw directe woonomgeving plaatsvinden.

 • Veiligheid en wijken

  Luchtalarm Het is belangrijk dat iedereen prettig en veilig kan leven in Gouda.

 • Participatie

  participatie 80x80 Samen maken we Gouda. Het betekent een wisselwerking tussen de gemeente en haar inwoners.

 • Huurportaal: meldingen huurders gemeentepanden

  sleutel huurhuis 80x80 Heeft u een klacht of een probleem met het door u gehuurde pand van de gemeente? Via het huurportaal kunt u uw melding doorgeven en het verloop van de afhandeling hiervan volgen.