Veelgestelde vragen over uitkering

Hier vindt u de meestgestelde vragen over een uitkering.

Waar staat mijn cliëntnummer?

Uw cliëntnummer staat op alle brieven en beschikkingen die u van de gemeente ontvangt. Als u belt naar de gemeente, dient u uw Burgerservicenummer of cliëntnummer bij de hand te houden. Dan kunnen wij u sneller helpen.

Wat is het verschil tussen een inkomensconsulent en een werkcoach?

Als cliënt van de gemeente heeft u te maken met inkomensconsulent en werkcoaches van de afdeling Werk en Participatie en de afdeling Inkomen. De inkomensconsulent behandelt uw geldzaken. Uw werkcoach helpt u op weg naar werk.

Hoeveel geld is er overgemaakt en op welke rekening?

Hoeveel geld er wordt overgemaakt, is afhankelijk van uw situatie. Wanneer de uitkering is uitbetaald, ontvangt u na de betaling een uitkeringsspecificatie. De uitkering wordt overgemaakt op het rekeningnummer dat u aan de gemeente heeft doorgegeven. Wanneer u een machtiging heeft afgegeven om de uitkering naar een ander over te maken, dan wordt de uitkering (of een deel van de uitkering) op dat rekeningnummer overgemaakt.

Krijg ik ook vakantiegeld?

Van uw uitkering wordt iedere maand 5% vakantiegeld gereserveerd. Het vakantiegeld wordt betaald in de tweede helft van juni. Als uw uitkering stopt, wordt het tot dan toe gereserveerde vakantiegeld uitbetaald. Is er beslag gelegd op uw uitkering, dan is het mogelijk dat het gereserveerde vakantiegeld wordt overgemaakt naar de beslaglegger. Ook is het mogelijk dat het gereserveerde vakantiegeld wordt ingehouden op een openstaande schuld bij de gemeente.

Wanneer krijg ik mijn jaaropgave?

Elk jaar in februari krijgt u de jaaropgave van uw uitkering thuis gestuurd. Bewaar de jaaropgave goed.

Vakantie in het buitenland?

Als u op vakantie gaat, bent u verplicht dit aan ons door te geven. U mag vier weken (28 dagen) op vakantie naar het buitenland met behoud van uw uitkering. U kunt hier uw vakantiemelding doen.

Wanneer gebruik ik het wijzigingsformulier?

Zijn er wijzigingen in uw persoonlijke situatie, dan dient u dit binnen 10 werkdagen na de wijziging door te geven. Denk bijvoorbeeld aan een nieuw bankrekeningnummer, detentie, wijziging woon-/leefsituatie, u bent gaan werken, wijziging van uw vermogen (bijvoorbeeld een ontvangen erfenis, gift, prijs uit een loterij, aanschaf/verkoop motorvoertuig enzovoort).

Als u een verhuizing doorgeeft aan de gemeente Gouda, krijgt de afdeling Inkomen dit automatisch door. Wij verwerken deze wijziging en gaan na of dit gevolgen heeft voor uw uitkering. Wel ontvangen wij graag een kopie van uw huurovereenkomst indien u zelf naar een ander adres binnen de gemeente Gouda verhuist.

Wijzigingen dient u altijd door te geven met behulp van het wijzigingsformulier.

Ik wil een klacht indienen

De gemeente doet haar uiterste best om haar werk goed en zorgvuldig uit te voeren. Soms kan het ook wel eens anders gaan. In dat geval kunt u hier uw klacht melden.

Hoe kan ik contact opnemen met de gemeente?

Heeft u een vraag over uw uitkering of wilt u om een andere reden contact met de afdeling Inkomen? Dan kun u gebruik maken van dit vragenformulier.

Daarnaast  kunt u  dagelijks (van maandag tot en met vrijdag) tijdens kantooruren bellen naar 14 0182.