Bewijs voor de Taaleis

Bewijs voor de Taaleis

De volgende documenten bewijzen dat u voldoet aan de Taaleis op 1F niveau:

 • Bewijs dat u minimaal 8 jaar Nederlandstalig onderwijs heeft gevolgd, met;
  • schoolrapporten;
  • bewijs van inschrijving van één of meer Nederlandstalige scholen

NB: als u in Nederland geboren bent en naar school bent gegaan, dan heeft u volgens de Leerplichtwet 8 jaar minimaal Nederlandstalig onderwijs gehad. Verder bewijs is dan niet nodig.

 • Een diploma inburgering volgend de Wet inburgering;
 • Een ander document, zoals:
  • Certificaat van een taalinstituut cursus Nederlands (1F);
  • CV/arbeidsovereenkomst waarop uw scholingsniveau staat vermeld;
  • Een Nederlands diploma, zoals:
   • een getuigschrift wetenschappelijk of hoger beroepsonderwijs;
   • een diploma voortgezet onderwijs (middelbaar onderwijs);
   • een diploma middelbaar beroepsonderwijs (MBO);
   • een diploma leerlingwezen;
   • het certificaat op grond van de Wet Inburgering Nieuwkomers (WIN) met verklaring van het opleidingscentrum, waaruit blijkt dat voor Nederlands als tweede taal ten minste niveau 2 is gehaald;
   • het certificaat voor oudkomers, zoals bedoeld in de Regeling certificaat inburgering oudkomers, tenminste op taalniveau NT2;
   • diploma staatsexamen NT2;
   • Belgisch diploma van het Nederlandstalig onderwijs in België met een voldoende voor het vak Nederlands;
   • Surinaams diploma van het Nederlandstalig onderwijs met een voldoende voor het vak Nederlands;
   • Nederlands-Antilliaans diploma van het Nederlandstalig onderwijs met een voldoende voor het vak Nederlands;
   • certificaat Nederlandse Naturalisatietoets van Bonaire, Sint Eustatius, Saba, Aruba, Curaçao of Sint Maarten.

Heeft u vragen over deze bewijzen en wanneer u deze moet tonen en/of opsturen? Vraag het uw adviseur of werkcoach!