Tabel bijstandsnormen 120%

Of uw gezamenlijk inkomen gelijk of lager is dan 120% van het wettelijk sociaal minimum inkomen is afhankelijk van uw leeftijd en woonsituatie. In onderstaande tabel staat per huishouden aangegeven wat de maximale netto inkomsten mogen zijn om een minimaregeling aan te vragen.

Juli 2020

120% bijstandsnorm exclusief vakantietoeslag

Personen tussen 18 en 21 jaar

Alleenstaand € 298,00
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar € 596,00
Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder € 1.160,00

 

Personen tussen 18 en 21 jaar met kind(eren) 

Alleenstaand € 298,00
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan 21 jaar  € 941,00
Gehuwd of samenwonend - één persoon 21 jaar of ouder  € 1.505,00

 

Personen tussen de 21 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd 

 
Alleenstaand € 1.207,00
Alleenstaande ouder/verzorger met kinderen jonger dan 18 jaar  € 1.509,00
Gehuwd of samenwonend - beiden jonger dan AOW-gerechtigde leeftijd  € 1.725,00

 

Personen vanaf de AOW-gerechtigde leeftijd 

 
Alleenstaand € 1.350,00
Gehuwd of samenwonend - één persoon of beiden AOW-gerechtigde leeftijd of ouder  € 1.832,00