Kindpakket

Het Kindpakket is voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen zodat zij mee kunnen doen in de samenleving. Een deel van het Kindpakket wordt op de Rotterdampas geplaatst.

Kosten voor lessen of aanschaf spullen

Het Kindpakket vergoedt bijvoorbeeld de kosten van de peuterspeelzaal, het lidmaatschap van sportverenigingen of de kosten voor muziek- of zwemlessen. Het Kindpakket biedt ook geld voor de aanschaf van schoolspullen of een bijdrage aan bepaalde schoolkosten.

Het Kindpakket is er voor kinderen uit gezinnen met laag inkomen (max. 120% bijstandsnorm).

Het pakket

Het Kindpakket bestaat uit:

1. Gratis Rotterdampas

Kinderen t/m 17 jaar krijgen de pas gratis als minimaal één van de ouders een Rotterdampas van €5,- koopt. Vraag de pas aan via het formulier(pdf).

Op de Rotterdampas:

2. Jeugdtegoed voor kinderen van 4 t/m 17 jaar

Elk kind krijgt  € 150,- op de Rotterdampas gestort voor het kopen van kinderkleding, schoolspullen en spullen voor sport of cultuur. Met de pas kan afgerekend worden in de winkels en bedrijven in Gouda die aangesloten zijn bij het Kindpakket. Het bedrag moet besteed worden in het jaar dat de Rotterdampas geldig is, daarna vervalt het (rest)bedrag. De Rotterdampas is één jaar geldig. Het pasjaar loopt van 1 maart tot 1 maart.

3. Tegoedbonnen voor een activiteit naar keuze

Met de Rotterdampas vergoedt de gemeente de kosten voor het lidmaatschap van sportverenigingen, kosten voor muzieklessen of kosten voor zwemlessen van kinderen van 4 t/m 17 jaar. Daarvoor worden twee bonnen van ieder zes maanden contributie op de Rotterdampas geplaatst. De Rotterdampas kun je gebruiken bij deelnemende partners.

Aan te vragen bij de gemeente:


4. ID-kaart voor kinderen van 14 t/m 17 jaar

Om aan de wettelijke identificatieplicht te kunnen voldoen, kunt u éénmalig voor kinderen vanaf 14 jaar gratis een ID-kaart aanvragen bij de gemeente Gouda. Bekijk hier de voorwaarden.

Aanvragen?
Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de gevraagde bewijsstukken (zie aanvraagformulier) naar de gemeente Gouda, afdeling inkomen, Antwoordnummer 10005, 2800 VB Gouda. Komt u in aanmerking? Dan ontvangt u een brief waarmee u de identiteitskaart kunt bestellen aan de Balie In het Huis van de Stad. Adres: Burgemeester Jamesplein. Een afspraak maken is niet nodig.


5. Schoolkostenregeling voor onvermijdelijke schoolkosten voor kinderen t/m 17 jaar

Per kind kunt u per schooljaar een vast bedrag voor schoolkosten vergoed krijgen. Dit geld moet u gebruiken om schoolkosten van uw kind(eren) mee te betalen zoals schoolreizen, het internetabonnement en de ouderbijdrage. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort onderwijs dat uw kind volgt. 

Let op:

  • De schoolkostenregeling is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. 
  • Kinderen op de basisschool ontvangen per schooljaar een vergoeding van € 100.
  • Kinderen op het vervolgonderwijs (voorgezet onderwijs, mbo of hbo) ontvangen per schooljaar € 200
  • U hoeft geen bonnen, betaalbewijzen of facturen in te leveren bij uw aanvraag. De gemeente Gouda kan wel steekproefsgewijs bewijzen opvragen. U moet daarom alle bonnen, betaalbewijzen of facturen een jaar bewaren.
  • Als u in aanmerking komt voor deze regeling, betaalt de gemeente Gouda in één keer het bedrag of de bedragen aan u uit.

Vergoeding computer / tablet / laptop
In aanvulling op de tegemoetkoming schoolkosten kan voor de doelgroep kinderen op het voortgezet onderwijs ook eenmaal per 5 jaar een tegemoetkoming aangevraagd worden voor de aanschaf van een door school voorgeschreven computer, laptop of tablet met toebehoren. Dit is op basis van de werkelijke kosten tot een maximumbedrag van € 400, voor zover school geen mogelijkheid tot huur van een laptop biedt. In dat geval kan een tegemoetkoming worden verstrekt conform de schoolkostenregeling algemeen. Heeft u geen financiële middelen om een computer, laptop of tablet voor te schieten, dan bieden wij de mogelijkheid deze tegemoetkoming direct aan de leverancier/winkel over te maken.

Aanvragen?
Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de gevraagde bewijsstukken (zie aanvraagformulier) naar de gemeente Gouda, afdeling inkomen, Antwoordnummer 10005, 2800 VB Gouda.

6. Kortdurende kinderopvang voor peuters van 2 en 3 jaar

Twee dagdelen per week kan/kunnen uw peuter(s) gratis naar de peuteropvang. Sinds 1 januari 2018 verloopt de verrekening via de kinderopvang, mits u een beschikking heeft van de gemeente waaruit blijkt dat u recht heeft op gratis dagdelen kortdurende peuteropvang. U heeft recht op gratis dagdelen peuteropvang vanaf de afgiftedatum beschikking tot aan het einde van het lopende jaar of totdat uw kind 4 jaar wordt. Voor het nieuwe jaar moet u opnieuw een beschikking aanvragen.

Aanvragen?
Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de gevraagde bewijsstukken (zie aanvraagformulier) naar de gemeente Gouda, afdeling inkomen, Antwoordnummer 10005, 2800 VB Gouda.