Vergoeding schoolkosten voor kinderen van 4 t/m 17 jaar

Per kind kunt u per schooljaar een vast bedrag voor schoolkosten vergoed krijgen. Dit geld moet u gebruiken om schoolkosten van uw kind(eren) mee te betalen zoals schoolreizen, schoolboeken, het internetabonnement en de ouderbijdrage. De hoogte van de vergoeding hangt af van het soort onderwijs wat uw kind volgt. 

Beschrijving

U kunt het vaste bedrag per schooljaar voor de schoolkosten van uw kind via het kindpakket aanvragen, eventueel met andere producten uit het kindpakket.

Kindpakket aanvragen

Voorwaarden

Let op:

  • Uw inkomen moet onder 120% van de bijstandsnorm liggen.
  • De tegemoetkoming schoolkosten is voor kinderen van 4 t/m 17 jaar. 
  • Kinderen op de basisschool krijgen per schooljaar € 100.
  • Kinderen op het vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs, mbo of hbo) krijgen per schooljaar € 200.
  • Als u het vaste bedrag voor de schoolkosten voor uw kind aanvraagt, hoeft u geen bonnen, betaalbewijzen of facturen in te leveren. De gemeente Gouda kan wel af en toe onaangekondigd bewijzen opvragen. U moet daarom alle bonnen, betaalbewijzen of facturen een jaar bewaren.
  • Als u het vaste bedrag voor de schoolkosten van uw kind vergoed krijgt, betaalt de gemeente Gouda het bedrag in één keer aan u uit.
  • Het lopend schooljaar loopt tot 1 augustus. Dien uw aanvraag voor de schoolkosten dus vóór 1 augustus in.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.