Vergoeding laptop/tablet voor kinderen op het vervolgonderwijs

Kinderen die opgroeien in gezinnen met een laag inkomen, kunnen kosten voor een laptop of tablet vergoed krijgen. Let op: in verband met het coronavirus geldt deze regeling tijdelijk ook voor kinderen op de basisschool.

Beschrijving

U kunt de vergoeding voor een laptop of tablet voor uw kind op het vervolgonderwijs via het kindpakket aanvragen, eventueel met andere producten uit het kindpakket.

Kindpakket aanvragen

Update 25 maart 2020: tijdelijke maatregel voor tegemoetkoming in de aanschafkosten voor een laptop voor kinderen op de basisschool (in verband met coronacrisis). 

Door de sluiting van de scholen, krijgen meer kinderen thuis les. Scholen zijn verplicht om bij digitaal onderwijs hun leerlingen te helpen met een laptop of tablet. Heeft uw kind geen laptop maar wordt er wel via internet les gegeven, vraag dan eerst aan school of u een laptop kunt lenen.

Is er via school geen materiaal beschikbaar en heeft u een laag inkomen, dan kunt u een aanvraag indienen voor een tegemoetkoming in de kosten van de aanschaf van een laptop. Voor kinderen op de middelbare school was dit al zo. De gemeente Gouda heeft deze regeling ook tijdelijk beschikbaar gemaakt voor kinderen op de basisschool. Deze regeling is ingesteld vanwege de schoolsluiting en uiterlijk geldig tot 1 juli 2020. U kunt de aanvraag indienen via bovenstaande knop 'kindpakket aanvragen'.

Let op, er gelden de volgende voorwaarden:

 • U heeft een laag inkomen;

 • Uw kind heeft de laptop nodig voor school. Stelt school een laptop beschikbaar dan kan uw aanvraag worden afgewezen;

 • U kunt één keer per vijf jaar maximaal € 400 krijgen voor een laptop of tablet voor uw kind. Internet en applicaties zoals squla worden niet vergoed;

 • Als u de kosten niet kunt voorschieten, kunt u een pro forma rekening opvragen bij bijvoorbeeld de Expert of de Mediamarkt. De gemeente kan de kosten dan aan de winkel overmaken;

 • Als u de laptop of tablet al heeft gekocht, kunt u het betaalbewijs bij uw aanvraag inleveren. Wij betalen het bedrag zo snel mogelijk aan u.

Voorwaarden

Let op:

 • Uw inkomen moet onder 120% van de bijstandsnorm liggen.
 • U kunt alleen een vergoeding voor een laptop of tablet voor uw kind krijgen als hij/zij op het vervolgonderwijs (voortgezet onderwijs, mbo of hbo) zit.
 • De vergoeding is voor kinderen tot 18 jaar.
 • U kunt één keer per vijf jaar maximaal € 400 krijgen voor een laptop of tablet voor uw kind. 
 • Als u de kosten niet kunt voorschieten, kunt u een pro forma rekening opvragen bij bijvoorbeeld de Expert of de MediaMarkt. De gemeente kan de kosten dan aan de winkel overmaken.
 • Als u de laptop of tablet al heeft gekocht, kunt u het betaalbewijs bij uw aanvraag inleveren. Wij betalen het bedrag zo snel mogelijk aan u.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.