Gratis peuteropvang voor kinderen tot 4 jaar

Twee dagdelen per week kan uw peuter gratis naar de peuteropvang.

Beschrijving

U kunt gratis peuteropvang voor uw peuter(s) aanvragen via het kindpakket, eventueel met andere producten uit het kindpakket.

Kindpakket aanvragen

Voorwaarden

Let op:

  • Uw inkomen moet onder 120% van de bijstandsnorm liggen.
  • De gratis peuteropvang is voor kinderen van 2 jaar en 3 maanden tot 4 jaar oud.
  • In de brief, die u van de gemeente Gouda krijgt, staat vanaf wanneer tot wanneer uw kind naar de gratis peuteropvang kan. 
  • Als u gratis peuteropvang krijgt, maakt de gemeente Gouda de vergoeding rechtstreeks over naar de peuteropvang.
  • U hoeft de gratis peuteropvang niet jaarlijks aan te vragen. Met één brief kan uw kind naar de gratis peuteropvang als het 2 jaar en 3 maanden tot 3 jaar is.

Lukt het niet om het formulier online in te vullen, dan kunt u ons bellen.