Kinderfonds Brede School

Komt uw kind niet in aanmerking voor het kindpakket of heeft uw kind iets nodig wat niet in het kindpakket zit? Dan kunt u een aanvraag indienen bij het Brede School Kinderfonds.

Het Kinderfonds, een samenwerkingsverband tussen de gemeente Gouda en de Brede School, is voor kinderen van 4 tot en met 18 jaar in Gouda die leven in gezinnen met een laag inkomen (maximaal 120% bijstandsnorm). Het Kinderfonds is bedoeld voor kinderen die buiten de voorliggende voorzieningen vallen en hierdoor niet mee kunnen doen met maatschappelijke, sociale en culturele activiteiten. Gezinnen met een hoger inkomen kunnen in bijzondere gevallen ook een aanvraag indienen bij het Kinderfonds. Bijzondere gevallen zijn bijvoorbeeld schulden of hoge ziektekosten. U kunt uw aanvraag doen via de website van de Brede School. Voor meer informatie kunt u bellen naar (0182) 52 71 01 of mailen naar kinderfonds@bsgouda.nl.
 
Bij de Brede School kunt u ook huiswerkbegeleiding voor uw kind aanvragen. Op de website van de Brede School vindt u meer informatie. 

Zie ook: