Individuele studietoeslag

Studenten die door hun medische beperking structureel niet in staat zijn om naast hun studie bij te verdienen, kunnen in aanmerking komen voor individuele studietoeslag. 

Beschrijving

De studietoeslag bedraagt maandelijks 25% van het voor u geldende wettelijk minimumloon. 

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor individuele studietoeslag moet er aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • U woont in de gemeente Gouda;
  • U bent 18 jaar of ouder;
  • U heeft recht op studiefinanciering (WSF 2000) of een tegemoetkoming op grond van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten (WTOS);
  • U bent vanwege een medische beperking structureel niet in staat om naast de studie bij te verdienen;
  • Uw vermogen is niet meer dan € 6.225,00 als u alleenstaand bent of € 12.450,00 als u een alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent.

Om vast te kunnen stellen of u voldoet aan de voorwaarden kunnen wij u vragen om mee te werken aan een arbeidsdeskundig en/of medisch onderzoek.
 

Aanvraag

Om de individuele studietoeslag aan te vragen kunt u een aanvraagformulier invullen. Dit formulier vraagt u op bij de gemeente via tel. 14 0182. Nadat wij uw complete aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.