Individuele studietoeslag

Deze regeling is afgeleid uit de ‘nieuwe Wajong’ (instroom na 2010). De gedachte hierbij is dat deze studenten door hun beperking niet of moeilijk een bijbaan kunnen hebben naast hun studie.

Hoe hoog is de individuele studietoeslag?
De studietoeslag bedraagt maandelijks 25% van het voor u geldende wettelijk minimumloon gedurende een periode van 12 maanden. Over de toeslag moet u belasting betalen.

 

Voorwaarden

De studietoeslag is er voor studenten die aan de volgende eisen voldoen:

  • minimaal 18 jaar oud
  • ontvangt studiefinanciering of een bijdrage op grond van de Wet-tegemoetkoming-onderwijsbijdrage-en-schoolkosten (WTOS)
  • heeft geen in aanmerking te nemen vermogen
  • is niet in staat om het minimumloon te verdienen.

Om vast te kunnen stellen dat u voldoet aan de beschreven voorwaarden kunnen wij u vragen om mee te werken aan een arbeidskundig en/of medisch onderzoek.

Kijk op http://www.rechtopbijstand.nl/inhoud/index/pid/36 voor de actuele vermogensgrenzen die gelden voor deze toeslag.

Moet ik aantonen welke kosten ik maak?
Voor de studietoeslag is het niet nodig dat u aantoont welke kosten u maakt.

 

Aanvraag

Hoe kunt u de individuele studietoeslag aanvragen?
U kunt een aanvraagformulier individuele studietoeslag opvragen door te bellen met het nummer 14 0182. Zodra wij het ingevulde aanvraagformulier inclusief alle opgevraagde stukken retour hebben ontvangen, nemen we uw aanvraag in behandeling. De afhandeling van een aanvraag duurt maximaal 8 weken.