Individuele Inkomenstoeslag

De Individuele Inkomenstoeslag (IIT) is voor personen die lange tijd moeten leven van een laag inkomen.

Online Individuele Inkomenstoeslag aanvragen

Via bovenstaande knop kunt u direct online Individuele Inkomenstoeslag aanvragen. Doet u dit liever per post? Gebruik dan het PDF-formulier.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor een Individuele Inkomenstoeslag (IIT) kijken wij naar uw persoonlijke omstandigheden. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • u woont in de gemeente Gouda;
 • u bent tussen de 21 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
 • u heeft minimaal 3 jaar een laag inkomen (maximaal 101% van de voor u geldende
  bijstandsnorm
  );
 • u heeft geen zicht op inkomensverbetering;
 • uw vermogen is niet meer dan € 6.225,00 als u alleenstaand bent of € 12.450,00 als u een alleenstaande ouder of gehuwd/samenwonend bent;
 • u ontving de afgelopen twaalf maanden niet eerder een individuele inkomenstoeslag, of individuele studietoeslag of studiefinanciering op grond van de WTOS of WSF 2000;
 • u heeft in de laatste 12 maanden geen verlaging van uw uitkering gehad vanwege het niet nakomen van de verplichting om zo snel mogelijk aan het werk te gaan (arbeidsplicht en re-ïntegratieplicht);
 • u bent geen student en u heeft de afgelopen 36 maanden niet gestudeerd.

Als u aan bovenstaande voorwaarden voldoet, komt u misschien in aanmerking voor een IIT. U kunt geen rechten ontlenen aan bovenstaande voorwaarden.

Hoogte Individuele Inkomenstoeslag

 • voor gehuwden/samenwonenden: € 654,00
 • voor een alleenstaande ouder: € 436,00
 • voor een alleenstaande: € 436,00

Ben u gehuwd/samenwonend en heeft u inwonende minderjarige kinderen of bent u alleenstaande ouder met inwonende minderjarige kinderen? Dan heeft u recht op een toeslag van € 50,00 per kind.

Aanvraag

Wilt u een Individuele Inkomstoeslag aanvragen? Klik dan op de button 'Online individuele inkomstoeslag aanvragen'. Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.