Collectieve ziektekostenverzekering

Voor mensen met een laag inkomen (tot en met 120% van de geldende bijstandsnorm) heeft de gemeente een collectieve ziektekostenverzekering afgesloten bij VGZ. De gemeente betaalt een deel van de kosten.

Beschrijving

Gouwenaars met een laag inkomen zijn hierdoor goed verzekerd voor minder geld.

Keuze uit twee pakketten

De gemeente biedt de keuze uit twee pakketten:

 • Het VGZ GemeentePakket Compleet, of 
 • Het VGZ GemeentePakket Compleet met afkoop eigen risico.

Beide pakketten zijn inclusief aanvullende verzekering. Hiermee zijn bijvoorbeeld brillen, fysiotherapie en tandarts (deels) vergoed. Dit zijn kosten waarvoor u geen bijzondere bijstand kunt aanvragen.

Afkopen eigen risico?

Het pakket met 'afkoop eigen risico' is aantrekkelijk voor mensen met hoge zorgkosten. In Nederland geldt zo'n eigen risico voor iedereen van 18 jaar en ouder. Dit betekent in 2021 dat u €385,- van de kosten in een jaar zelf moet betalen. Weet u dus al zeker dat u in 2021 meer kosten gaat maken dan deze €385,-? Dan is het voordelig om het pakket met 'afkoop eigen risico' te nemen. Hierdoor is ook de €385,- gedekt. Een consult bij de huisarts of verloskundige valt niet onder het eigen risico.

Voor het verplicht eigen risico kan geen bijzondere bijstand worden verstrekt.

Premies

  Het VGZ GemeentePakket Compleet. Het VGZ GemeentePakket Compleet met afkoop eigen risico.
Eigen risico in 2021 € 385,- € 0,-
Maandpremie (zonder korting) € 170,63 € 200,03
Bijdrage van de gemeente Gouda (korting) - € 20,- - € 30,-
Korting verzekeraar - € 3,73 - € 3,73
Premie per maand per verzekerde* € 146,90 € 166,30
     
Voorbeeld: Uw jaarlijkse kosten als u uw eigen risico volledig gebruikt

12 x €146,90 + € 385,- eigen risico=

€ 2.147,80

12 x €166,30 + € 0,- eigen risico (is afgekocht)  =

€ 1.995,60

Uw besparing per jaar op het eigen risico   € 152,20

* kinderen tot 18 jaar zijn gratis meeverzekerd.    

Kijk hier voor het vergoedingenoverzicht.

Voordelen

Voordelen van de collectieve ziektekostenverzekering:

 1. Goed verzekerd voor weinig geld;
 2. De gemeente betaalt maandelijks een deel van de zorgpremie;
 3. Het verplicht eigen risico kan afgekocht worden. Dit is voordelig voor mensen met hoge zorgkosten;
 4. Kinderen tot de leeftijd van 18 jaar zijn gratis verzekerd;
 5. De gemeente verstrekt geen bijzondere bijstand voor aanvullende ziektekosten. Met deze collectieve ziektekostenverzekering worden veel kosten voor u vergoed, die niet in de basisverzekering vallen;
 6. Geen medische selectie: Iedereen mag meedoen, ongeacht uw gezondheid.

Voorwaarden

U kunt gebruikmaken van de collectieve ziektekostenverzekering als:

 • U in de gemeente Gouda woont en ingeschreven staat.
 • Per maand niet meer verdient dan 120% van de bijstandsnorm (exclusief vakantiegeld).
 • Uw vermogen niet meer dan € 6.225,- is als u alleenstaand bent of 12.450,- als u alleenstaande ouder of getrouwd/samenwonend bent.
 • U verzekerd bent bij Zorgverzekeraar VGZ of gaat verzekeren per 1 januari bij VGZ.
 • U geen achterstand heeft in de betaling van de maandelijkse zorgpremie en/of bent aangemeld bij het Zorginstituut Nederland (ZIN).
 • U geen scholier of student bent.

(*)  Voor jongeren die uitwonend zijn en niet studeren gelden mogelijk afwijkend voorwaarden. Bel hiervoor met de gemeente via tel. 14 0182.

Aanvraag

Voldoet u aan de voorwaarden die hierboven staan? Dan kunt u zich aanmelden via de website Gezond Verzekerd. Hier vindt u ook het gemeentepakket vergoedingenoverzicht.

Uw gegevens worden achteraf gecontroleerd. Als blijkt dat u niet voldoet aan de voorwaarden, dan vervalt voor u de collectiviteitskorting en de bijdrage (korting) van de gemeente Gouda.  

Aanpak

Betaling zorgpremie

De betaling van de zorgpremie loopt via een automatische incasso door VGZ. Indien noodzakelijk is inhouding en doorbetaling vanuit de uitkering ook mogelijk.

Collectieve zorgverzekering verplicht?

Nee, u mag zelf kiezen welke zorgverzekering u afsluit. De collectieve zorgverzekering is niet verplicht. U bent in Nederland wel verplicht om uzelf tegen ziektekosten te verzekeren met een basisverzekering.