Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen.

Beschrijving

Bijzondere bijstand aanvragen

Via bovenstaande blauwe knop kunt u direct online bijzondere bijstand aanvragen.

Voorwaarden

Om bijzondere bijstand te krijgen, kijken wij naar uw persoonlijke situatie. U moet in ieder geval aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • U woont in Gouda;
 • U bent 18 jaar of ouder;
 • De kosten zijn bijzonder, noodzakelijk en worden niet op een andere manier vergoed;
 • U hebt de kosten in Nederland gemaakt;
 • Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand;
 • Krijgt u een bijstandsuitkering, dan is uw vermogen niet belangrijk bij deze aanvraag;
 • Krijgt u geen bijstandsuitkering, dan mag uw vermogen niet hoger zijn dan € 2.500,-.
   

Bijzonderheden

Welke kosten worden vergoed?

Hieronder noemen wij twee voorbeelden. Let op; bijzondere bijstand is maatwerk. Dat betekent dat de gemeente per aanvraag kijkt of bijzondere bijstand voor u mogelijk is. Deze voorbeelden geven u daarom geen garantie.

 • Eigen bijdrage rechtsbijstand
  Toelichting: Bij het Juridisch Loket krijgt u gratis advies. Zij kunnen u als het nodig is verwijzen naar een advocaat en u kunt korting krijgen op uw eigen bijdrage in de kosten van die advocaat. Voor het bedrag dat daarna nog van uw eigen bijdrage overblijft, kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij de behandeling van uw aanvraag om bijzondere bijstand, houden wij er rekening mee dat u korting kunt krijgen op de eigen bijdrage. Wij brengen dit bedrag standaard in mindering op de bijzondere bijstand die wij aan u betalen als u er recht op heeft. Het is daarom belangrijk dat u altijd eerst bij het Juridisch Loket langsgaat.
 •  Bewindvoering, curatele en mentorschap

Welke kosten worden niet vergoed?

 • Schulden
 • Legitimatiebewijs en legeskosten verblijfsvergunning 
 • Medische kosten
 • Inrichtingskosten (bijvoorbeeld een nieuwe wasmachine)

Voor grote aankopen die voor iedereen belangrijk zijn, bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of een (volledige) inrichtingskosten, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. U moet deze zaken van uw eigen (spaar)geld betalen. Als u hiervoor niet genoeg geld hebt, kunt u een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag. Voor het aanvragen van een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, heeft u een verwijzing van de gemeente nodig. Hiervoor kunt u ons bellen via tel. 14 0182.

Aanvraag

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Klik dan op de blauwe knop 'bijzondere bijstand aanvragen' bovenaan deze pagina. Lukt het niet om het formulier online in te vullen? Bel ons dan.

Termijn

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken nemen wij een besluit op uw aanvraag.