Bijzondere bijstand

U kunt een vergoeding krijgen (bijzondere bijstand) voor noodzakelijke extra kosten die u niet (geheel) uit uw inkomsten kunt betalen.

De gemeente houdt bij de beoordeling van uw aanvraag altijd rekening met uw persoonlijke (sociale en financiële) omstandigheden. De bijzondere bijstand kan zonder terugbetaalverplichting of als lening worden verstrekt.

Welke kosten worden vergoed?

Bij bijzondere bijstand kunt u bijvoorbeeld denken aan kosten van bewindvoering, eigen bijdrage rechtsbijstand, maaltijdvoorziening, etc.

Kosten die niet vergoed worden

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor medische kosten zoals tandheelkunde, brillen en contactlenzen. Of voor de kosten van schulden, woonkosten tijdens detentie en/of kosten die in het buitenland worden gemaakt.

Voorwaarden bijzondere bijstand

  • het moet gaan om bijzondere noodzakelijke kosten;
  • de kosten worden niet door een andere instantie vergoed;
  • de gemeente beoordeelt of u de kosten zelf kunt betalen;
  • bij de berekening van de bijzondere bijstand wordt uitgegaan van de goedkoopste passende oplossing;
  • uw inkomen is niet hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm. Is uw inkomen hoger dan 120% van de geldende bijstandsnorm, dan heeft u geen recht op bijzondere bijstand.
  • ontvangt u een bijstandsuitkering, dan is het vermogen niet aan de orde.
  • ontvangt u geen bijstandsuitkering, dan mag het vermogen niet hoger zijn dan € 2.500,-

Aanvragen

Wilt u bijzondere bijstand aanvragen? Vul dan het aanvraagformulier in en stuur deze naar de gemeente Gouda, afdeling Inkomen, Antwoordnummer 10005, 2800 VB Gouda.

Nadat wij uw aanvraag hebben ontvangen, sturen wij u een ontvangstbevestiging. Binnen acht weken nemen wij dan een beslissing op uw aanvraag.

Leenbijstand

Voor grote aankopen die voor iedereen noodzakelijk zijn, bijvoorbeeld een koelkast, wasmachine of een (volledige) woninginrichting, kunt u geen bijzondere bijstand krijgen. U moet deze goederen van uw eigen (spaar)geld betalen. Als u hiervoor niet voldoende geld hebt, kunt u een lening aanvragen bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag.

Voor het aanvragen van een lening bij de Gemeentelijke Kredietbank Den Haag, heeft u een verwijzing nodig. Via het vragenformulier kunt u hier een verzoek voor indienen.

Aanvraag afgewezen?

Wordt uw aanvraag voor een lening afgewezen, dan kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Wij zullen dan beoordelen of u in aanmerking komt voor leenbijstand.